Mirja Liikkanen (toim.): Suomalainen vapaa-aika

9789524950589Henkilökohtaisilla valinnoilla ja arjen haaveilla on nyky-yhteiskunnassa kauaskantoisia seurauksia. Monet väittävät että niiden varaan rakentuu niin koko uusi talous kuin nykyiset yhteiskuntaluokatkin. Puhutaan elämysyhteiskunnasta, unelmayhteiskunnasta, tarinayhteiskunnasta ja kokemustaloudesta. Vapaa-ajan luonnetta on tutkittu vähän, vaikka yksityinen elämänpiiri ja vapaa-aika on yhä tärkeämpi toiminnan areena ja lähtökohta oman elämän ja identiteetin rakentamisessa. Suomalainen vapaa-aika tarkastelee ihmisten vapaa-ajan valintoja heidän sosiaalisissa suhteissaan, harrastuksissaan ja kulttuurituotteiden käyttäjinä.

Yhteiskunnallinen kehitys näyttää ristiriitaiselta: toisaalta ihmiset ilmaisevat yhä voimakkaampaa suuntautuneisuutta perheeseen, toisaalta valinnat yksilöllistyvät ja monipuolistuvat. Kansainväliset virtaukset ja elämäntapatrendit ovat yhä vahvemmin läsnä ihmisten arjessa, mutta myös kansalliset ominaispiirteet ja kulttuurisisällöt pitävät pintansa.

“Entisaikojen laajalta sukuyhteisöltä hävisi perusta jo kauan sitten yhteiskunnan kehityksen – teollistumisen ja kaupungistumisen – myötä. Jäljelle jäi tilallisesti hajaantunut kaukaisempi sukulaisuus, joka säilyttää merkityksensä vain, jos yleiset sopivuussäännöt säilyttävät voimansa tai jos osapuolet ovat erityisesti mieltyneet toisiinsa. Todennäköisesti ihmiselle merkityksellinen sukuyhteisö kutistuu edelleen, koska niinkin läheisten sukulaisten kuin aikuisten sisarusten tapaamiset harvenevat – hitaasti, mutta vakuuttavan tuntuisesti.” Tuula Melkas

“Suomalainen yhteiskunta ei näytä olevan voimakkaasti muuttumassa. Perusrakenteet pitävät varsin hyvin pintansa. Luonto, sauna ja iskelmä eivät menetä asemiaan.” Mirja Liikkanen teoksen johdannossa.

“Nimenomaan kaikkiruokaisuus, eli suvaitsevaisuus ja monipuolisuus, on nykyään kulttuuripääomaa. Mieliharrastuksensa voi siis häpeämättä valita pitkästä listasta mahdollisia asioita. Yhtenäistä eliitin makua ei ole olemassa, mutta eliittiin kuuluvalta edellytetään eri asioiden seuraamista ja myönteistä suhtautumista erilaisuuteen.” Pertti Alasuutari

Sisällys

Mirja Liikkanen: Johdanto

I Vapaa-aika perheessä
Tuula Melkas: Suomalaisten yksityiselämän sosiaalisuudesta
Riitta Jallinoja: Perhe yhdessä vapaa-aikana

II Valintoja ja makuasioita
Pertti Alasuutari: Snobismista kaikkiruokaisuuteen: musiikkimaku ja koulutustaso
Juha Kytömäki: Television mieliohjelmien muutos – asian ja viihteen yhteiselosta viihteen ylivaltaan?
Katarina Eskola: Väinö Linna ja suomalaisten muut kirjailijasuosikit vuosituhannen taitteessa
Mirja Liikkanen: Suomalaisen makukulttuurin erityispiirteitä

II Harrastukset ja identiteetin rakentaminen
Päivi Timonen: Arkiset haaveet – luontoharrastukset nautinnon lähteenä
Riitta Hanifi: Musiikin aktiiviset harrastajat
Helena Helve: Nuorten vapaa-aika, luottamus ja sosiaalinen pääoma

Toimittaja

Mirja Liikkanen, VTL, tutkimuspäällikkö, elinolot/kulttuuri, Tilastokeskus.

Muut kirjoittajat

Pertti Alasuutari, YTT , akatemiaprofessori, sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto.
Katarina Eskola, VTT , emeritaprofessori, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.
Riitta Hanifi, YTM , tutkija, Tilastokeskus.
Helena Helve, FT, professori, sosiaalityön tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto; sosiologian ja uskontotieteen dosentti, Helsingin yliopisto.
Riitta Jallinoja, VTT , emeritaprofessori, sosiologian laitos, Helsingin yliopisto.
Juha Kytömäki, VTT , tutkija, Asia- ja kulttuuri-YLE, asiakkuustoiminta, Yleisradio.
Tuula Melkas, VTT , erikoistutkija, Tilastokeskus.
Päivi Timonen, MMT, tutkimusjohtaja, Kuluttajatutkimuskeskus.

Laita hyvä kiertämään: