Nando Malmelin & Petro Poutanen: Luovuuden idea

Kun ympäröivä maailma muuttuu, vanhat toimintamallit menettävät merkityksensä. Silloin tarvitaan uusia ideoita ja tuoreita ratkaisuja, toisin sanoen luovuutta. Koska jatkuva uudistuminen on välttämätöntä, luovuudelle on yhä enemmän kysyntää. Voiko luovuutta opetella ja kehittää? Millaisessa ympäristössä luovuus kukoistaa parhaiten?

Luovuuden idea esittelee monipuolisesti ja syvällisesti, mitä uusin tutkimustieto kertoo luovuuden ilmiöstä ja luovan toiminnan periaatteista. Keskustelu luovuudesta jää usein pinnalliseksi innovaatiopuheeksi, vaikka luovuus syntyy ja elää arkisessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Luovuus ei ole vain tieteilijöiden, taiteilijoiden ja keksijöiden sarkaa, vaan lähes kaikki työ edellyttää luovaa ajattelua ongelmien määrittelemisessä ja ratkaisemisessa. Teos tarjoaakin oivallisia näkemyksiä luovuuden kehittämiseksi työelämässä, yrityksissä ja yhteisöissä.

Sisällys

Kirjoittajat

Nando Malmelin, VTT, työskentelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorina (Professor of Practice) ja on viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa.
Petro Poutanen, VTT, työskentelee yrittäjänä markkinatutkimusalalla ja on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vierailevana tutkijana (Visiting Scholar).

Nando Malmelin

Petro Poutanen. Kuva Laura Mendelin.
Laita hyvä kiertämään: