Semi Purhonen & työryhmä: Suomalainen maku

Kulttuuripääoma Suomessa.aiSanonnan mukaan makuasioista ei voi kiistellä. Ihmisillä on monenlaisia vapaa-ajanviettotapoja, mieltymyksiä ja kulttuuriharrastuksia. Joku urheilee, toinen käy ahkerasti teatterissa, kolmas on lukutoukka, neljäs näitä kaikkia ja viides jotakin ihan muuta.

Harrastukset, vapaa-ajanviettotavat ja niihin liittyvä kulttuurinen maku – ihmisten elämäntyylit – eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti tai satunnaisesti. Niiden takana on monenlaisia sosiaalisia jakolinjoja, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, valtaan ja kamppailuun sosiaalisesta arvostuksesta ja statuksesta.

Suomalainen maku vie tutustumismatkalle 2000-luvun Suomen elämäntyyleihin. Teos tarkastelee suomalaisen maun jakautumista kulttuurin kentillä musiikista kirjallisuuteen, urheiluun ja ruokaan pohtien samalla maun ja kulttuuripääoman sosiaalisia ulottuvuuksia. Teoksessa pohditaan myös suomalaisen maun erityispiirteitä muihin maihin nähden.

Metallica vs. Mahler
Sushi vs. karjalanpaisti
Andy Warhol vs. Akseli Gallen-Kallela
Aki Kaurismäki vs. Spede
Harry Potter vs. Kalle Päätalo
Sauvakävely vs. solarium

”Maun avulla erottelemme ja luokittelemme ihmisiä ja esineitä sekä tulemme muiden luokittelemiksi. Maku ei ainoastaan luokittele vaan se myös asettaa ihmiset ja esineet hierarkkiseen järjestykseen, jossa toiset ovat parempia ja arvokkaampia kuin toiset. Maku pitää yllä eriarvoisuutta ja on sen vuoksi vallankäytön väline.”

Sisällys

 

Purhonen_Semi_Kuva_Gaudeamus-72

Tekijä

Semi Purhonen, VTT, Tampereen yliopiston sosiologian apulaisprofessori, akatemiatutkija, dosentti, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos

Työryhmä

Jukka Gronow, VTT, Upsalan yliopiston sosiologian emeritusprofessori, dosentti, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Riie Heikkilä, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
Nina Kahma, VTT, erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus
Keijo Rahkonen, VTT, sosiaalitieteiden laitoksen johtaja, professori, Helsingin yliopisto
Arho Toikka, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos

Tutustu myös kirjan omiin verkkosivuihin
Sivuilta löydät muun muassa aineistoliitteet, joihin kirjassa viitataan.

 

 Le goût est amor fati, choix du destin, mais un choix forcé,
produit par des conditionsd’existence
qui, en excluant comme pure rêverie tout autre possible, ne
laissent d’autre choix que le goût du nécessaire.

Maku on amor fati, kohtalon valinta, mutta olemassaolon edellytysten tuottama
pakotettu valinta, joka sulkee pois kaikki vaihtoehdot pelkkinä toiveunina eikä
jätä vaihtoehdoksi kuin välttämättömyydestä pitämisen.

– Pierre Bourdieu

Laita hyvä kiertämään: