Elisa Aaltola (toim.): Johdatus eläinfilosofiaan

9789524952828Ihmisten suhde eläimiin rakentuu usein hierarkioiden ja vastakkainasettelujen varaan. Vaikka eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeet ovat saaneet aikaa yhteiskunnallista keskustelua eläinten moraalisesta asemasta, valtavirta-ajattelu on vahvasti ihmiskeskeistä. Eläinten aseman filosofinen jäsentäminen auttaa avartamaan tätä kapeaa näkökulmaa.

Johdatus eläinfilosofiaan tarjoaa kattavan ja helposti lähestyttävän valikoiman alan vaikutusvaltaisimpia kirjoituksia. Niissä käsitellään esimerkiksi eläinten kärsimystä, eläinyksilöiden moraalista arvoa sekä eläinten kohtelun yhteyksiä muihin yhteiskunnan valtamekanismeihin. Esillä ovat myös ympäristöpoliittiset teemat sekä eläinten mielen kyvyt.

Teoksessa mukana ovat monet filosofian kansainväliset huiput kuten Peter Singer, Cora Diamond ja Martha Nussbaum. Kaikkia kirjoittajia yhdistää halu tarkastella eläimiä itsessään arvokkaina tutkimuskohteina, ei pelkkinä välineinä ihmisyyden ymmärtämisessä.

Sisällys

Johdanto: Ihminen, eläin vai molemmat? (Elisa Aaltola)

I Eläinten mieli
Eläinten kärsimyksen arvioinnin tieteellinen perusta  (Marian Stamp Dawkins)
Tieteellinen ideologia, antropomorfismi, anekdootti ja etiikka (Bernard E. Rollin)

II Analyyttinen eläinetiikka
Kaikki eläimet ovat tasavertaisia (Peter Singer)
Eläinoikeuksien puolustus (Tom Regan)
Eläinten moraalinen asema (Martha Nussbaum)
Eläinsuojelu ja eläinten moraalinen arvo (Gary L. Francione)

III Eläinfilosofian toinen sukupolvi
Lihan ja ihmisten syömisestä (Cora Diamond)
Derrida – Eläimen kiihko (Matthew Calarco)

IV Poliittinen eläinfilosofia: ekofeminismi
Eläinten oikeudet ja feministinen teoria (Josephine Donovan)
Lihan sukupuolipolitiikka (Carol Adams)

V Käytännön seurauksia: ympäristö ja eläinten kohtaaminen
Eläinten vapautus on ympäristöetiikkaa (Dale Jamieson)
Kohtaamisia eläinten mielten kanssa (Barbara Smuts)
Lopuksi: Kohti eläintä (Elisa Aaltola)

Viitteet
Kirjallisuus
Tekijät
Kiitokset

Toimittaja

Elisa Aaltola on filosofian yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa sekä ympäristö- ja eläinetiikan dosentti Turun yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Carol Adams on yhdysvaltalainen feministi ja kirjailija.
Matthew Calarco on filosofian professori Californian yliopistossa.
Marian Stamp Dawkins on etologian professori Oxfordin yliopistossa.
Cora Diamond on filosofian emeritusprofessori Virginian yliopistossa.
Josephine Donovan on kirjallisuuden emeritusprofessori Mainen yliopistossa.
Gary L. Francione on oikeustieteen professori Rutgersin yliopistossa (Rutgers School of Law).
Dale Jamieson on ympäristötieteiden ja filosofian professori New Yorkin yliopistossa.
Martha Nussbaum on oikeustieteen ja etiikan professori Chicagon yliopistossa.
Tom Regan on filosofian emeritusprofessori Pohjois-Carolinan yliopistossa.
Bernard E. Rollin on filosofian, eläintieteen ja biolääketieteen professori Coloradon yliopistossa.
Peter Singer on bioetiikan professori Princetonin yliopistossa ja soveltavan etiikan professori Melbournen yliopistossa.
Barbara Smuts on biopsykologian professori Michiganin yliopistossa.
Johanna Koskinen on Turun yliopistosta valmistunut freelance-kääntäjä, jolla on pitkä kokemus eläinoikeusliikkeestä.

Laita hyvä kiertämään: