Sanna Aaltonen: Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä

Millaisena nuoret kokevat sukupuolisen häirinnän? Mitä he ymmärtävät sillä? Sukupuolista häirintää tapahtuu paitsi kouluissa myös erilaisissa vapaa-ajan tiloissa. Sanna Aaltonen on haastatellut nuoria ja pyytänyt heitä kirjoittamaan aiheesta sekä tarkastellut aineistoaan muun muassa sosiologian, feministisen tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen keinoin.

Tuloksena on teoreettisesti pätevä mutta silti yleistajuinen teos tästä vähän tutkitusta aiheesta.

Laita hyvä kiertämään: