Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.): Addiktioyhteiskunta

9789524958158Arkipuheen perusteella kaikkeen voi addiktoitua: ruokaan, harrastuksiin, työhön, seksiin, mediaan, läheisiin tai shoppailuun. Asiantuntijat kinastelevat siitä, mikä addiktioita aiheuttaa, kenelle ne syntyvät ja miten ne korjataan.

Addiktioista osa on laillisia ja sallittuja, osa laittomia, rangaistavia ja hoitoa vaativia. Niitä pidetään sekä terveinä, hyvinä ja oikeina että pahoina, sairaina ja väärinä. Ne vapauttavat ja tuottavat nautintoa mutta toisaalta vangitsevat ja aiheuttavat kärsimystä. Ne ovat myös merkittävä poliittinen, kansanterveydellinen ja juridinen ilmiö, sillä ne liittyvät lainsäädäntöön, yhteiskuntajärjestykseen, hyvinvointivaltion ihanteisiin, moraaliin sekä kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Usein addiktioista puhuttaessa huomio keskittyy yksilön ongelmien tarkasteluun. Ilmiön ymmärtäminen ja vastuullisten päätösten tekeminen kuitenkin edellyttää, että addiktion suhdetta länsimaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin punnitaan laajemmin.

Monitieteinen kirja tarjoaa pohdittavaa addiktion tutkijoille ja asian työssään kohtaaville hoitotyön kehittäjille, lainsäätäjille ja toimittajille.

”Nykymaailman keskeisin kansanterveydellinen pulma on, että jos modernilta ihmiseltä odotetaan itsenäisyyttä ja kykyä kontrolloida omia halujaan, hänelle on myös myönnettävä oikeus valita terveyden kannalta huono tie.”

Toimittajat

Tuukka Tammi on addiktiotutkimukseen monipuolisesti perehtynyt sosiologi ja valtiotieteen tohtori. Hän työskentelee Yhteiskuntapolitiikka-lehden päätoimittajana sekä erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.
Pauliina Raento työskentelee Pelitoiminnan tutkimussäätiön tutkimusjohtajana ja on vapaalla kulttuurimaantieteen professorin tehtävästään Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita teoksia, mm. Kuuba (2011) ja Rahapelaaminen Suomessa (2012).

Sisällys – Addiktioyhteiskunta

Laita hyvä kiertämään: