Aila-Leena Matthies, Anu-Riina Svenlin & Kati Turtiainen (toim.): Aikuissosiaalityö (3/2021)

Aikuissosiaalityö on yhteiskunnallisesti merkittävä kenttä, jota ajankohtaiset ilmiöt työttömyydestä maahanmuuttoon muovaavat. Aikuisten parissa tehtävällä työllä on välillisiä vaikutuksia myös lapsiin ja vanhuksiin.

Teos tarjoaa tutkittua tietoa aikuissosiaalityön keskeisistä ilmiöistä. Se esittelee kokonaisvaltaisen teoreettisen mallin, jonka avulla voidaan tulkita ja kehittää aikuissosiaalityön vaikuttavuutta. Analyysin kohteena ovat aikuissosiaalityön yhteiskunnallinen konteksti ja asiakkaiden elämäntilanne, moniammatillinen ja asiakkaan oma toimijuus, työn sisältö eli interventiot sekä mekanismit ja vaikutukset.

Aikuissosiaalityö on suunnattu erityisesti sosiaalityön ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille, mutta lisäksi se toimii yleisempänä läpileikkauksena tästä yhteiskuntapolitiikan alueesta. Se herättelee myös keskustelua 2020-luvun aikuissosiaalityöstä ja sen asiakkaiden asemasta suhteessa yhteiskunnan eriarvoistaviin rakenteisiin.

Toimittajat

Aila-Leena Matthies, YTT, on sosiaalityön professori Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Anu-Riina Svenlin, YTT, on sosiaalityön yliopisto-opettaja Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Kati Turtiainen, YTT, on sosiaalityön yliopistonlehtori ja maahanmuuttotyön tutkimuksen dosentti Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Laita hyvä kiertämään: