Jukka Rantala & Sirkka Ahonen: Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus

9789524953535Menneisyyteen voi saada uudenlaisen otteen, jos historia nähdään harrastuksena ja sen oppiminen taitona eikä vain faktojen omaksumisena. Ajan merkit avaa historian peruskäsitteitä ja tarkastelee niiden opettamista viimeisimmän tutkimustiedon avulla. 

Historianopetuksessa painopiste siirtyy yhä voimakkaammin historialliseen ajatteluun erillisten asioiden opettelun sijaan. Filmit, romaanit, muistomerkit, historia-kulkueet, roolileikit ja digitaaliset simulaatiot tarjoavat kokemuksia, joilla historiasta voidaan tehdä elävää, mieleenpainuvaa ja merkityksellistä.

Modernissa historianopetuksessa opitaan historiallista ajattelua ja tarkastellaan historian käyttöä. Historiatietoisuuden kasvaminen auttaa huomaamaan historian läsnäolon arkielämässä, tarkastelemaan informaatiotulvaa kriittisesti ja laittamaan nykyhetken ilmiöt oikeisiin mittasuhteisiinsa. Toisen näkökulmaan eläytyminen taas johtaa erilaisten kulttuurien syvällisempään ymmärtämiseen.

Ajan merkit näyttää, kuinka historia-aineesta voi tehdä kiinnostavan ja omakohtaisen jokaiselle historiaa lukevalle. Kirjassa pohditaan historian merkitystä elämässä, historian opetuksen kehittämistä ja käytäntöjä sekä oppimisen arviointia. Kokenutkin historian harrastaja saa kirjasta vinkkejä historiaosaamisensa syventämiseen.

Ajan merkit soveltuu erityisesti historianopettajille, jotka haluavat painottaa historiatietoisuuden ja tutkivan oppimisen näkökulmaa. Teos päivittää historianopettajien oppikirjan uusien vaatimusten tasolle.

“Historiaan kuuluu sekä menneisyysperspektiivi että tulevaisuushorisontti. Näistä ulottuvuuksista syntyvä historiatietoisuus on voimavara niin yksilölle kuin yhteisölle. Tulevaisuuden odotusten ja menneisyyden tulkintojen keskinäisen yhteyden vaaliminen on historianopetuksen ydintehtävä.”

“Sarjakuvasta on tullut historian aarreaitta. (…) Koululuokkaan vapaiden markkinoiden kulttuurituotteet sopivat silloinkin, kun ne sisältävät yksipuolisia kannanottoja ja värittyneitä mielikuvia. Sellaisina ne antautuvat kriittisen ajattelun harjoitusmateriaaliksi. Opiskelija voi niiden parissa harjoitella mielipiteen erottamista faktasta ja näkökulman vaihtamista toiseksi.”

Sisällys

Kirjoittajat

Kirjoittajat ovat tutkineet historian käyttöä yhteiskunnassa ja historiallisen ajattelun oppimista koulussa, ja ovat merkittävästi vaikuttaneet peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien muotoutumiseen.

Rantala_Jukka_RGB-72-2
Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa.
Ahonen_Sirkka_RGB_72-2
Sirkka Ahonen on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori emerita

 

Laita hyvä kiertämään: