Mikko Myllykangas & Petteri Pietikäinen (toim.): Ajatusten lähteillä

9789524954235Ihmisiltä on luontevaa kysyä, mistä he ovat kotoisin tai kuinka hyvin he tuntevat sukujuuriaan. Harva tohtii kuitenkaan tiedustella, mistä keskustelukumppanin ajatukset ovat peräisin. Elämme harhassa, että ajatuksemme olisivat omiamme, vaikka valtaosa uskomuksistamme on vain lainoja aikaisemmilta sukupolvilta.

Aate- ja oppihistoria tutkii näitä käsitysten ja oppirakennelmien vaiheita. Nykyhetkessä on tärkeää ymmärtää, millaisia näkemyksiä ja päättelykulkuja on kätkeytynyt erilaisten hyviksi tai huonoiksi koettujen historiallisten tapahtumien taustalle. Kaikki ihmisten teot pohjautuvat lopulta jonkinlaisiin ajatuksiin.

Ajatusten lähteillä esittelee aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen perusteita ja käy läpi esimerkkitapausten avulla muun muassa tunneteorioita, utopioiden historiaa ja yhdysvaltalaisen liberalismin edistysihanteita. Teos myös osoittaa, kuinka psykiatriset tai lääketieteelliset käsitykset vaikkapa tuberkuloosista, mielisairauksista ja itsemurhasta voivat ohjata koko yhteiskunnan suuntaa.

Sisällys

Toimittajat

Mikko Myllykangas, FT, työskentelee tutkijana aate- ja oppihistorian oppiaineessa Oulun yliopistossa.
Petteri Pietikäinen, FT, toimii Oulun yliopistossa aate- ja oppihistorian professorina.

Muut kirjoittajat

Heini Hakosalo, FT, on aate- ja oppihistorian yliopistonlehtori Oulun yliopistossa ja tieteenhistorian dosentti Turun yliopistossa.
Ari Helo, FT, on Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti ja toimii aate- ja oppihistorian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.
Maija Kallinen, FT, toimii aate- ja oppihistorian yliopistonlehtorina ja dosenttina Oulun yliopistossa.
Simo Knuuttila, FT, on uskonnonfilosofian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa.
Jouni-Matti Kuukkanen, FT, historianfilosofian ja tieteentutkimuksen dosentti, työskentelee Oulun yliopistossa yliopistotutkijana filosofian aineessa.
Erkki Urpilainen, FT, toimii Oulun yliopistossa aate- ja oppihistorian yliopistonlehtorina.
Kari Väyrynen, FT, toimii Oulun yliopistossa filosofian yliopistonlehtorina ja dosenttina

Laita hyvä kiertämään: