Tiedekulmapokkari 4: Älykäs huominen (9/2021)

Älykäs huominenArkemme on jo hyvin digitaalinen niin työssä kuin vapaa-ajallakin, eikä tekoäly enää ole tieteiskuvitelmaa: sitä hyödynnetään jo monella elämänalueella teollisuudesta taiteeseen. On aika pysähtyä pohtimaan, millaiseksi tekoäly ja digitaaliset teknologiat ovat maailmaamme muovaamassa.

Älykäs huominen -teoksessa eturivin tutkijat kertovat tekoälyn ja digiteknologian vaikutuksista ja mahdollisuuksista yleistajuisesti. Mihin tekoäly pystyy ja mihin se ei pysty? Miten uusien teknologioiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta tai elämäntapamme kestävyyttä? Millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyn hyödyntäminen tuo pohdittavaksemme? Miten ihmisaivot sopeutuvat digiympäristön viriketulvaan, ja mitä tiedetään älylaitteiden vaikutuksesta lasten kehitykseen?

Teos on neljäs osa Helsingin yliopiston Tiedekulman kanssa yhteistyössä suunnitellussa Tiedekulmapokkari-sarjassa, joka tarjoilee tuoretta tutkittua tietoa eri teemoista helposti lähestyttävällä tavalla. Kirjan lopusta löytyvän visan avulla voit haastaa myös ystäväsi uuden äärelle!

Helsingin yliopiston Tiedekulma on yliopiston olohuone, joka tuo yhteen tieteen, tieteentekijät ja suuren yleisön. Pokkarisarja ammentaa
Tiedekulman tuottamien ohjelmakokonaisuuksien teemoista. Älykäs huominen -teoksen pohjana ovat Smart as HEL -teemaviikot sekä muut
tekoälyä käsittelevät tilaisuudet.

Sarjan muut osat:

Tiedekulmapokkari 1: Terve elämä!
Tiedekulmapokkari 2: Kuka maailmaa hallitsee?
Tiedekulmapokkari 3: Kuinka maailma pelastetaan?

Laita hyvä kiertämään: