Amerikkalainen oikeisto käyttää valtaa samoin kuin muut poliittiset liikkeet

Lehdistötiedote 20.5.2008

Yhdysvaltain kristillinen oikeisto on muokannut amerikkalaista politiikkaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Se on vaikuttanut näkemyksiin muun muassa abortista, kantasolututkimuksesta, luomisopista, naisten ja seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksista, YK:n perhe- ja kehityspolitiikasta sekä terrorisminvastaisesta sodasta. Kristillistä oikeistoa on joko pelätty uhkana demokratialle ja moniarvoisuudelle tai sitä on pidetty amerikkalaisen arvokeskustelun uudistajana ja kansalaisaktivismin elävöittäjänä.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen tietopaketti tästä vaikutusvaltaisesta liikkeestä. Se tarkastelee Yhdysvaltain kristillisen oikeiston ja fundamentalistisen liikkeen historiaa 1800-luvulta nykypäivään sekä selvittää näiden teologisia oppeja ja poliittista toimintaa tutkimustiedon pohjalta. Teos tarjoaa ajattelemisen aihetta kaikille, joita kiinnostaa uskonnon ja politiikan yhteys sekä Yhdysvaltain historia ja nykypäivä.

”Kristillisen oikeiston kannatuspohjasta kertoo se, että miltei 70 prosenttia amerikkalaisista sanoo haluavansa maalleen hyvin uskonnollisen presidentin. Yli puolet haluaa valtiovallan aktiivisesti edistävän uskontoa. Kaksi kolmesta amerikkalaisesta pitää maataan ’kristillisenä kansakuntana’, ja tätä mieltä on myös miltei puolet niistä, jotka sanovat itse olevansa maallistuneita. Miltei 70 prosenttia katsoo sekulaarien liberaalien menneen liian pitkälle yrityksissään pitää uskonto ja lainsäädäntö erillään. Amerikkalaisista naisista yli puolet pitää aborttia murhana, ja miltei puolet kaikista amerikkalaisista haluaisi tehdä siitä joko kokonaan tai useimmiten laittoman. Selvästi yli kolme viidesosaa vastustaa homoseksuaalien avioliittoja. Kuusi kymmenestä kieltää uskovansa evoluutioteoriaan, ja seitsemän kymmenestä haluaisi koulujen opettavan luomisoppia.”

— Tekijä

Ph.D. Markku Ruotsila
on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti (Helsingin yliopisto) ja Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti (Tampereen yliopisto). Hän on toiminut vierailevana tutkijana muun muassa Oxfordin ja New Yorkin yliopistoissa. Ruotsilan julkaisuja ovat mm. The Origins of Christian Anti-Internationalism (Georgetown University Press), John Spargo and American Socialism (Palgrave Macmillan), British and American Anticommunism Before the Cold War (Routledge) ja Churchill ja Suomi (Otava).

Laita hyvä kiertämään: