Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.): Huutoja hiljaisuuteen

Huutoja hiljaisuuteen.aiMitä on melu ja mitä on hiljaisuus? Mikä ääni ärsyttää, mistä mieli kohenee? Pilaanko korvani kuulokkeilla? Korvani soivat, huolestuako vai ei?

Mitä äänet merkitsevät sokealle tai hiljaisuus säveltäjälle?

Huutoja hiljaisuuteen tarjoaa laaja-alaisen ja monitieteisen läpileikkauksen ääniympäristömme vaikutuksesta terveyteemme ja hyvinvointiimme: keskittymiskykyyn, oppimistuloksiin, ääniympäristömme muutokseen sekä melun ja hiljaisuuden merkityksiin. Äänessä ovat eri alojen asiantuntijat lääkäreistä kulttuurintutkijoihin.

Aiheina ovat muun muassa toimistomelu, koulujen ja päiväkotien melu, rakennusten akustinen suunnittelu, työmelun torjunta, vapaa-ajan melu, luonnon rauha ja hiljaisuus sekä hiljaisuus uskonnossa. Samalla pohditaan syitä kuulon lisääntyvään ahdinkoon ja perusteita ääniympäristön terveellisyydestä huolehtimiselle.

”Ihmislaji on kehittynyt ympäristössä, jonka äänimaisema on koostunut luonnon äänistä. Kuultavissa oli tuulen, veden ja eläinten ääniä. Kuuloaistimme on kehittynyt edistämään selviytymistämme tällaisessa elinympäristössä. Kuuloalueemme kattaa 20–20 000 hertziä. Kotimaisista nisäkkäistä korkeimpia ääniä kuulevat lepakot (enimmillään 150 kHz) ja matalimpia myyrät (noin 1 Hz).”

”Englantilaiset tehtailijat kielsivät James Wattia vaimentamasta teknisesti parantelemansa höyrykoneen tuottamaa meteliä. Tehtailijoiden mielestä koneen tuottama helvetillinen ääni oli korvinkuultava todiste sen tehokkuudesta.”

”Kun korvissa tai päässä kuuluu ääntä, joka ei tule ulkoisesta lähteestä, on kyseessä tinnitus. (…) Tinnitus voi olla soimista, vihellystä, suhinaa ja kohinaa, joka ei tule ulkoisesta lähteestä. Noin vajaalla puolella tinnitusta kokevista henkilöistä esiintyy myös ääniyliherkkyyttä eli hyperakusiaa, joka on epämiellyttävyyskynnyksen aleneminen vähänkään voimakkaammille äänille – esimerkiksi liikenteen melulle.”

Sisällys

Toimittajat

Outi Ampuja on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti. Hän on tutkinut mm. meluongelman historiaa, hiljaisuuden määritelmiä ja kokemuksia sekä ääniympäristön laadun arviointikriteerejä yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja ympäristöhistorian näkökulmasta.
Miikka Peltomaa on lääketieteen ja kirurgian tohtori, korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri sekä Helsingin yliopiston korva-, nenä ja kurkkutautiopin dosentti. Hän on Suomen musiikkilääketieteen yhdistyksen perustajia ja Helsingin musiikkitalon muusikkopoliklinikan ylilääkäri.

Laita hyvä kiertämään: