Rani-Henrik Andersson & Markku Henriksson: Intiaanit

Intiaanit_175x230_42.aiToteemit, sulkahatut ja rauhanpiiput? Lännenelokuvat, joissa valkoiset sankarit taistelevat verenhimoisia punanahkoja vastaan? Vaikka maailman kansat ovat tulleet yhä tutummiksi, mielikuvat intiaaneista ovat yhä monin tavoin värittyneitä ja virheellisiä.

Pohjois-Amerikan intiaanit ovat aina olleet valkoihoisen väestön politiikan pelinappuloina. Lakeja on säädetty rajoittamaan intiaanien oikeuksia, ja heitä on eristetty reservaatteihin ja pyritty sopeuttamaan euroamerikkalaiseen kulttuuriin. Intiaanit eivät kuitenkaan ole passiivisesti sopeutuneet, vaan he ovat aktiivisesti vaikuttaneet omiin asioihinsa. Monilla eri intiaaniryhmillä on edelleen jäljellä oma identiteettinsä, ja perinteisiä tapoja arvostetaan.

Teos kuvaa intiaanien historiaa ensimmäisistä Amerikan mantereen asukkaista nykypäivään saakka. Siinä esitellään eurooppalaisten valloittajien retkiä, pohditaan valloittajien ja siirtolaisten vaikutusta alkuperäisväestöön sekä tutkitaan millainen on intiaanien asema nykyään. Samalla teos esittelee laajasti eri intiaanikansojen kulttuureja, tapoja, uskomuksia ja historiaa myös heidän omasta näkökulmastaan.

”Yleisen näkemyksen mukaan, sana ”intiaani” on Kristoffer Kolumbuksen erehdystä. Hän luuli tulleensa Intiaan ja nimitti siksi tapaamiaan alkuasukkaita ”intialaisiksi” (los indios), josta meidänkin ”intiaanimme” tulee. […] Toisen tulkinnan mukaan Kolumbus ei erehtynyt. Hän ylisti kirjeissään intiaaneja ”Jumalan lapsiksi” (niños de Dios), josta sitten muotoutui ”in Dios”. Joku kirjuri kirjoitti sanat kuitenkin yhteen kuvitellen Kolumbuksen tarkoittavan intialaisia, ja niin syntyi termi ”indios”.”

Sisällys

ALKUPERÄISET AMERIKKALAISET

KEITÄ INTIAANIT OVAT?
Intiaanit euroamerikkalaisessa tieteessä
Valkoisen miehen nimitykset
Intiaanien käsitykset alkuperästään
Clovis-teoria ja sen haastajat
Intiaanien kulttuurialueet ja kieliperheet
Intiaanien väkiluku ja eurooppalaiset sairaudet

VARHAISET INTIAANIT
Paleointiaanit
Arkaaiset intiaanit
Napaseutu ja Luoteisrannikko
Anasazit, hohokamit ja mogollonit
Kummunrakentajat
Pohjoisamerikkalainen kauppaverkosto
Eurooppalaiset tulevat

INTIAANIYHTEISÖT EUROOPPALAISVALLOITUKSEN ALKAESSA
Pohjoiset kansat
Ylätasankojen ja Suuren syvänteen intiaanit
Luoteis- ja Länsirannikon intiaanit
Lounaisalueen intiaanit
Apachet
Algonkinilaiset kansat
Irokeesilaiset kansat
Kaakkoisalueen intiaanit

KIISTA AMERIKAN OMISTUKSESTA ALKAA
Espanjalaiset tunkeutuvat kaakkoisalueen intiaanien maille
Espanjalaiset tunkeutuvat pueblointiaanien maille
Algonkinilaiset intiaanit liittoutuvat ranskalaisten kanssa
Powhatanin liittokunta ja englantilaiset
Huronian tuho
Uuden Englannin intiaanisodat
Uuden Alankomaan ja Uuden Ruotsin suhteet intiaaneihin
Majavasodat
Kveekareiden intiaanipolitiikka

EUROOPPALAISSODAT JATKUVAT
Suuri pueblokapina
Espanjalaiset Meksikonlahden ja Tyynenmeren rannikolla
Eurooppalaisten maihinnousu Luoteisrannikolle
Irokeesit brittien liittolaisina
Meskwakien sota
Creekit, cherokeet ja choctawt espanjalaisten, ranskalaisten ja brittien välissä
Seitsenvuotinen sota ja Pontiacin ”kapina”
Kuninkaallisesta julistuksesta Yhdysvaltain vallankumoukseen

LÄNNEN TIE
Kanadan ja Yhdysvaltain intiaaniasiainhallinnon muotoutuminen
Luoteisterritorion valtaus
Yhdysvaltain ja Kanadan raja jakaa intiaanien maat
Creekit ja cherokeet Yhdysvaltain painostuksessa
Kyynelten tie
”Viisi sivistynyttä heimoa”

SUURET TASANGOT
Suurten tasankojen kulttuurit
Valkoiset etenevät tasangoille
Eteläisten tasankojen sodat
Sioux-sodat alkavat
Taistelu Mustista kukkuloista
Nez percéiden ja cheyennien pakoretket
Poncat eivät ole ihmisiä
Henkitanssiliike

SOTAA POHJOISESSA
Punaisenjoen kapina ja numeroidut sopimukset
Saskatchewanin kapina
Luoteisen intiaanit joutuvat alistumaan
Arktiset kultamaat
Yhdysvaltalainen Alaska

LOUNAISALUEEN JA LÄNNEN VALLOITUS
Apachet ja espanjalaiset
Yhdysvallat apachien ja navajojen mailla
Apachesodat jatkuvat
Geronimo ja viimeiset apachesodat
Suuren syvänteen ja ylänköalueen intiaanit joutuvat Yhdysvaltain valtaan
Yhdysvaltalainen Kalifornia

VALKOISEN MIEHEN LAKI INTIAANIEN MAILLA
Vuoden 1871 sopimuskielto
Yhteismaan katoaminen ja intiaanien suvereniteetti
Amerikan valloituksen ”tieteelliset” perustelut
Laki pirstoo intiaanien maat

ALISTETUT INTIAANIT
Kanadan reservaatti-intiaanit
Lounaisalueen alistetut kansat
Intiaanit sivistyksen tiellä
Intiaanit ensimmäisessä maailmansodassa
Yhdysvaltain Uusi intiaanilaki
Alkuperäiskansat toisessa maailmansodassa
Vaatimuskomissio ja terminaatiopolitiikka
Lumbeet lain puristuksessa

INTIAANIT TULEVAT JÄLLEEN
Uuden Englannin ja Itä-Kanadan maavaatimukset
Akwesasne ja mohawkit
Alaskan maavaatimuslaki
Amerikan intiaaniliike
Kasinot tuovat rahaa myös intiaaneille
Arkeologia ja intiaanien luut
Kiistat kaloista ja merinisäkkäistä
Vesi vanhin voitehista
Energiavarat

KANADAN UUSI MAA- JA ALUEPOLITIIKKA
Valkoisen paperin intiaanipolitiikka hylätään
Brittiläisen Kolumbian maavaatimuskiistat
Jamesinlahden kiista
Uudet intiaanisopimukset
Intiaanit haluavat mukaan Kanadan perustajakansoiksi
Intiaanilevottomuudet jatkuvat
Nunavut, Nunavik ja Urhojen sopimus

INTIAANIT VALKOISTEN KULTTUURISSA
Alkuperäiset amerikkalaiset euroamerikkalaisessa politiikassa
Intiaanit areenalla
Intiaanitaide ja intiaanien taide
Intiaanikirjailijoita
Intiaanit tutkivat intiaaneja
POHJOIS-AMERIKAN ALKUPERÄISKANSAT 2000-LUVUN ALUSSA
Kanadan ensimmäiset kansat
Yhdysvaltain alkuperäisväestö
Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen oikeudellinen asema
Alkuperäiskansat valtaväestön puristuksessa

INTIAANIHISTORIAN KRONOLOGIA
SANASTO
KIRJALLISUUS
KUVALÄHTEET
HAKEMISTO

KARTAT
1. Arkeologisia löytöpaikkoja
2. Kulttuurialueet
3. Kieliryhmät
4. Varhaisia intiaanikulttuureja
5. Lounaisalueen varhaiset kulttuurit
6. Kummunrakentajakulttuurit
7. Eurooppalaisten varhaisia rosvoretkiä
8. Ranskalais- ja intiaanisodat
9. Suuret intiaanisodat
10. Toisen maailmansodan jälkeisiä intiaanilevottomuuksia
11. Kanadan intiaanisopimukset
12. Intiaanikansoja 2000-luvun alussa
13. Pohjois-Amerikka 2010

Laita hyvä kiertämään: