Anna-Maija Pirttilä-Backman (toim.): Arvot, moraali ja yhteiskunta

getImage.phpKirja on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia ja tuloksia.

Teos on tarkoitettu yhteiskunta-, sosiaali- ja käyttäytymistieteiden sekä humanististen alojen tukijoille ja opiskelijoille, mutta se on hyödyllistä luettavaa kaikille yhteiskunnan muutoksista kiinnostuneille.

Teos on Klaus Helkaman 60-vuotisjuhlakirja.

Laita hyvä kiertämään: