Anne Nevgi (toim.): Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa

9789515707468Teoksessa tarkastellaan informaatiolukutaitoa sekä teoreettisten pohdintojen että käytännön esimerkkien kautta. Informaatiolukutaitoa pohditaan mediakasvatuksen, tutkivan oppimisen, informaatiolukutaitoon liittyvien eettisten kysymysten ja tieteellisen asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmista.

Lisäksi esitetään esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa informaatiolukutaidon opetus on toteutettu opetushenkilöstön ja kirjaston yhteistyönä tai informaatiolukutaidon opetus on integroitu osaksi tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kirjoittajat ovat oppimisen tutkimuksen, mediakasvatuksen ja kirjastoalan asiantuntijoita.

Laita hyvä kiertämään: