Ilmo Massa & Sanna Ahonen (toim.): Arkielämän ympäristöpolitiikka

969_72_Massa_coSuomea on pidetty ympäristöpolitiikan mallimaana, ja ympäristöajattelu on muokannut ihmisten arkea jo vuosikymmeniä. Ympäristökysymysten vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään ja kulutustottumuksiin tiedetään kuitenkin hämmästyttävän vähän, ja ympäristöpolitiikkaa kehitetään usein ilman tietoa siitä, miten ihmiset arkielämässään kohtaavat ympäristökysymykset.

Arkielämän ympäristöpolitiikka -teoksessa ympäristökysymyksiä tarkastellaan arjen näkökulmasta. Millainen on suomalaisten suhde luontoon, ja minkälaisia ympäristöongelmia ihmiset kohtaavat? Vaikuttaako ekologia kulutuspäätöksiin, ja näkyykö ympäristöpolitiikka ruokapöydässä? Kuka tai ketkä määrittelevät ympäristökysymyksiä?

Teos on ensimmäinen kattava esitys arkielämän ympäristöpolitiikasta Suomessa. Se on tarkoitettu oppikirjaksi mutta soveltuu myös ajankohtaiseksi tietokirjaksi jokaiselle ympäristöasioista kiinnostuneelle.

Laita hyvä kiertämään: