Jaakko Närvä & Jussi Sohlberg (toim.): Arvoituksia avaruudesta (3/2020)

Kiinnostus avaruutta, avaruusteknologiaa ja Maan ulkopuolisen älyn löytymistä kohtaan näkyvät niin uutismediassa kuin populaarikulttuurissakin.

Arvoituksia avaruudesta pyrkii ymmärtämään ufouskomuksia inhimillisenä elämänalueena – eräänlaisena avaruusaikamme uskonnollisuutena. Esillä ovat erilaiset ufokokemukset, ufoperinteen monenlaiset sisällöt ja tiedehistorialliset yhteydet sekä ilmiön uskonnolliset piirteet. Millainen on tyypillinen ufohavainto? Miten ufouskonnollisuus suhtautuu luonnontieteen historiaan? Kuinka avaruusolentoja on kuvattu kirjallisuudessa ja elokuvissa? Miksi marsilaiset ovat suositumpia kuin muut avaruusrodut? Ja mistä juontuu elokuvistakin tuttu käsite Men in Black?

Arvoituksia avaruudesta on selkeä, monipuolinen ja luotettava yleisesitys ufouskomuksista ja -kokemuksista, ufouskonnollisuudesta sekä niiden perusteista ja taustoista. Se on ensimmäinen suomenkielinen ihmistieteellisellä otteella kirjoitettu perusteos aiheesta.

Sisällys

Toimittajat

Jaakko Närvä on filosofian tohtori Helsingin yliopistosta, uskontotieteestä. Hän on erikoistunut ufoaiheeseen sekä uskontotieteen tieteenfilosofisiin tarkasteluihin ja toiminut uskontotieteessä tutkijana ja opettajana.
Jussi Sohlberg on teologian maisteri Helsingin yliopistosta ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori. Hän erikoistunut länsimaiseen esoteriaan sekä Suomen uskonnolliseen kenttään. Sohlberg on esitelmöinyt, puhunut mediassa ja kirjoittanut mainituista aiheista laajasti.

Muut kirjoittajat

Elisa Järnefelt on filosofian tohtori Helsingin yliopistosta. Hänen tieteiden- ja kansainvälinen tutkimuksensa ihmisten yliluonnollisista luontokäsityksistä sijoittuu sekä uskontotieteen että kognitiivisen ja kokeellisen psykologian alaan.
Marko Kananen on filosofian maisteri Tampereen yliopistosta, yleisestä historiasta. Hän on erikoistunut suomalaisen ufoperinteen historiaan, muinaisastronauttitulkintoihin ja suomalaiseen rajatietoon.
Aleksi Leppänen on teologian maisteri Helsingin yliopistosta. Hän on perehtynyt erityisesti uskonnonfilosofiaan, ja hän on kiinnostunut kokonaisvaltaista mielenterveyttä, hyvinvointia ja mielekästä elämää edistävistä uskontojen soveltamismahdollisuuksista.
Ilkka Niskanen on filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, uskontotieteen alalta. Hän on erikoistunut apokalyptiikkaan ja kognitiiviseen uskontotieteeseen.
Anna-Sofia Pekkarinen on uskontotiedettä Helsingin yliopistossa pääaineenaan opiskellut teologian kandidaatti. Kenttätutkimuksena toteutetussa kandidaatintutkielmassaan hän perehtyi Suomen Urantia-seuran toimintaan ja Urantia-kirjaan sekä sen lukijoiden tulkintoihin kirjasta.
Heikki Pesonen on filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Hän toimii uskontotieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Tutkimustyössään hän on tarkastellut muun muassa uskontoa ja ympäristökysymyksiä sekä uskontoa ja populaarikulttuuria.
Saara Reiman on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian oppiaineesta. Hän on erikoistunut ympäristöetiikkaan ja kirjoittanut myös avaruustutkimuksen filosofiasta.

Laita hyvä kiertämään: