Ulla Ashorn ym. (toim.): Yhteiskunta ja terveys

Terveys on yhteiskunnallinen ilmiö. Esimerkiksi ammattiryhmän, sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja etnisen taustan mukaiset erot näkyvät sekä ihmisten terveydentilassa että terveydenhuollon toiminnassa. Terveys on myös taloudellinen ilmiö: siihen käytetään huomattava osa bruttokansantuotteesta. Muun muassa näiden syiden vuoksi on tärkeää tietää, millaisia käsityksiä, käytäntöjä ja kamppailuja terveyteen liittyy.

Yhteiskunta ja terveys -teoksessa esitellään yhteiskuntatieteellisen terveystutkimuksen klassisia teorioita ja käsitteitä sekä pohditaan, mitä annettavaa niillä on alaa koskeviin tämän ajan keskusteluihin. Klassikoiden ajatuksista löytyy ammennettavaa niin terveydenhuollon ammattilaisille, sen palveluiden käyttäjille kuin päättäjillekin.

Sisällys

JOHDANTO

KARL MARX KAPITALISMIN JA TERVEYDEN SUHTEIDEN TEOREETIKKONA
Juhani Lehto

ÉMILE DURKHEIMIN SOSIOLOGINEN PATOLOGIATEORIA
Irmeli Järventie

EVERETT C. HUGHESIN AMMATTIENSOSIOLOGIA JA PROFESSIOTUTKIMUKSEN PERINNE
Sirpa Wrede

TALCOTT PARSONS JA SAIRAAN ROOLI
Tuula Vaskilampi

KENNETH ARROW JA TERVEYDENHUOLLON ERITYISPIIRTEET
Hannu Valtonen, Eila Kankaanpää & Ismo Linnosmaa

ERVING GOFFMAN – TERVEYDEN JA SAIRAUDEN DRAMATURGIA
Liisa Rantalaiho

MARGARET STACEY TERVEYSTYÖN TYÖNJAON TUTKIJANA
Lea Henriksson

ABDEL OMRAN JA EPIDEMIOLOGINEN TRANSITIO
Anssi Auvinen

AARON ANTONOVSKY, SITTENKIN TERVEYSSOSIOLOGI?
Pekka Virtanen

MICHEL FOUCAULT JA TERVEYDEN TUTKIMUS
Mikko Jauho

EDGAR SCHEIN – KOLLEKTIIVINEN OPPIMINEN ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISESSÄ
Juha Kinnunen

LESLEY DOYAL: LÄÄKETIEDE JA TERVEYDENHUOLTO KAPITALISMISSA
Ranja Aukee

PETER CONRAD: MEDIKALISAATIO
Elianne Riska

KIRJALLISUUS
KIRJOITTAJAT

Toimittajat

Kirjan toimittajat työskentelevät Tampereen yliopistossa:
Ulla Ashorn, FT, lääketieteen laitos
Lea Henriksson, dosentti yhteiskuntatieteiden tutkimusinstituutti
Juhani Lehto, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, terveystieteen laitos
Paula Nieminen, FM, terveystieteen laitos.

Laita hyvä kiertämään: