Raisa Asikainen, Teemu Naarajärvi & Juha A. Vuori (toim.): Pekingin kevät 1989

Uhmakkaasti panssarivaunukolonnan edessä seisova kiinalaismies on yksi tunnetuimmista Kiinan ja kylmän sodan päättymisen herättämistä mielikuvista. Mistä tässä yksilön ja sotakoneiston kohtaamisessa oli kyse, mitä Kiinassa tapahtui maailmanpolitiikan hulluna vuonna 1989? Miksi Kiinan kommunistinen puolue on säilyttänyt valta-asemansa 20 vuotta Tiananmenin aukion tapahtumien jälkeen, kun niin moni muu sosialistinen järjestelmä romahti kylmän sodan päättyessä? Näihin kysymyksiin vastaaminen auttaa ymmärtämään Kiinaa 2010-luvulle tultaessa.

“Vaikka kommunistisella puolueella oli valtamonopoli Kiinassa, sekään ei enää 1980-luvun yleisessä uskonpuutteessa voinut vain vedota kuuliaisiin kansalaisiin ja suorittaa Maon aikakauden kaltaista joukkokampanjoihin perustuvaa ‘puhdistusta’ ratkaistakseen vuoden 1989 ongelmat. Myös autoritaarisissa järjestelmissä on tarpeen oikeuttaa erikoistoimenpiteet: tukahduttamistoimet perustellaan yleensä joidenkin poliittisten uhkien aiheuttamalla pakolla. Puoluejohdon mukaan vuonna 1989 käytiin taistelua Kiinan poliittisen järjestelmän luonteesta, eli kommunistisen vallankumouksen ja kansantasavallan olemassaolosta.”

Sisällys

Juha A. Vuori, Raisa Asikainen & Teemu Naarajärvi: Johdanto • Pekingin kevät 1989 • Kiinalainen politiikka 1980-luvulla • Liikehdintään osallistuneet ja heidän vaatimuksensa • Tiina H. Airaksinen: Toukokuun neljännen päivän liike: malli kiinalaiselle opiskelijaradikalismille • Asikainen: Tiananmenin aukio kansakunnan keskuksena • Lauri Paltemaa: Uudistusajan Kiinan demokratialiike • Vuori: Kansallinen turvallisuus ja väkivallan oikeuttaminen vuonna 1989 • Naarajärvi: Vuoden 1989 vaikutukset Kiinan ulkopolitiikkaan • Paltemaa: Demokratialiike vuoden 1989 tapahtumien jälkeen • Elina Sinkkonen: Isänmaallisuuskasvatuksen kampanja opiskelijoiden mielipiteiden muokkaajana • Vuori, Naarajärvi & Asikainen: Kommunistisen puolueen tulevaisuus 2010-luvulla ja Tiananmenin merkitys

Tietolaatikot: Tankkimies (Vuori) • Kiinan hallintojärjestelmä (Naarajärvi) • Yliopistot Kiinassa (Asikainen) • Nepotismin ja korruption rakenteelliset syyt (Matti Nojonen) • Kiinan lippu (Asikainen) • Kiinalainen nykytaide, Mao ja Tiananmen (Minna Valjakka) • Kiinan kansantasavallan valtioneuvoston käsky sotatilalain toimeenpanemisesta • Ulkomaiset sijoitukset ja talouden toipuminen (Nojonen) • Tiananmen ja Suomi (Linda Jakobson) • Ihmisoikeudet osana kansainvälistä politiikkaa (Naarajärvi) • Kansalaisjärjestöjen ensi askeleita (Outi Luova) • Finanssikriisi ja avoimuuden vaatimus (Nojonen)

Arviot

“Huolellinen yleiskatsaus protestiliikkeen taustoihin ja vaikutuksiin.” — Sami Sillanpää, HS 31.5.2009

Laita hyvä kiertämään: