Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato & Anna Kervinen (red.): Att forska i utveckling

9789524954228Varför har invånare i olika delar av världen så olika levnadsförhållanden och livsvillkor? Var finns ursprungen till rikedom och fattigdom, till skillnaderna i ekonomisk och samhällelig utveckling och till den internationella ojämlikheten? Hur kan dessa påverkas? I enlighet med utvecklingsforskningens tillvägagångssätt reder ”Att forska i utveckling” ut bland annat dessa frågor med stöd av metoder från olika vetenskapsområden.

Boken behandlar utvecklingsforskningens teoretiska utgångspunkter, strömningar och principer samt olika förklaringsmodeller för utveckling.  Den diskuterar hur den globala ojämlikheten upkommit och utvecklingsländernas ställning i världsekonomin. Skilt för sig granskas befolkningsfrågorna, överlevnadsstrategierna hos landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländerna, urbaniseringen, könets betydelse samt miljön och den hållbara utvecklingen.

Det omfattande grundverket lämpar sig som lärobok och fungerar också utmärkt som ett uppslagsverk för den som intresserar sig för utvecklingsländer och stora globala frågor.

Innehållsförteckning

Laita hyvä kiertämään: