Ella Saarinen & Mirva Salonen: Avain suomeen 1

Avain suomeen 1 on oppikirja suomen alkeiskursseille sekä itsenäiseen opiskeluun.

Painopiste on aihepiireissä ja tilanteissa, joita opiskelija kohtaa arkielämässään Suomessa. Alusta asti opetellaan luontevaa puhekieltä ja kannustetaan opiskelijoita käyttämään oppimaansa aktiivisesti. Tärkeät rakenteet tulevat tutuksi, kun niitä harjoitellaan osana kielenkäyttötilanteita. Runsaslukuisissa tehtävissä hyödynnetään myös tietotekniikkaa, esimerkiksi älypuhelimia, sekä ohjataan opiskelijoita huomaamaan kielen oppimisen mahdollisuudet ympärillään.

Avain suomeen 1 huomioi kielenoppijoiden koulutus- ja kulttuuritaustojen erot. Selkeä asettelu, havainnolliset kuvat ja vähitellen monipuolistuvat tehtävätyypit helpottavat teoksen käyttöä sekä tukevat opiskelutaitojen kehittymistä.

Oppikirja on suunnattu alkeistasolle (A1). Se sopii erityisesti kotoutumiskoulutuksen hitaan oppimispolun tarpeisiin mutta myös muille suomen opiskelijoille. Oppikirjan lisäksi saatavilla on äänite ja opettajan opas.

Näytesivuja

Oppikirjan kotisivut

Tutustu sarjan toiseen osaan (Avain suomeen 2)

Kirjoittajat

Ella Saarinen, FM, työskentelee S2-kouluttajana mm. kotoutumiskoulutuksissa. Hän on aiemmin toiminut myös verkko-opetusmateriaalin tuottajana.
Mirva Salonen, FM, on Laitilan kaupungin maahanmuuttajien kotouttamishankkeen projektipäällikkö. Hän on työskennellyt myös S2-kouluttajana ja kotoutumiskoulutusten koulutuspäällikkönä.

Laita hyvä kiertämään: