Ella Saarinen & Mirva Salonen: Avain suomeen 2, äänite

Äänite tukee suomen kielen opiskelua ja Avain suomeen 2 -oppikirjan käyttöä. MP3-CD sisältää kirjan kappaleiden tekstit, joiden dialogiosuudet ovat selkeää mutta luontevaa puhekieltä. Näin opiskelija tottuu kuuntelemaan arkipäivän suomea alusta alkaen.

Äänitteellä on myös kaikki kirjan kuuntelutehtävät, joiden avulla harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä. Äänite on hyödyllinen niin luokassa kuin itsenäisessä opiskelussakin.

Avain suomeen 2 -oppikirja
Avain suomeen 2 -opettajan opas

Kirjoittajat

Ella Saarinen, FM, NTM, on S2-kouluttaja hitaan polun kotoutumiskoulutuksessa. Hän on työskennellyt S2-opetuksen parissa noin 10 vuotta. Kotoutumiskoulutuksen lisäksi hän on opettanut muun muassa suomen kielen verkkokoulutuksissa, aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa sekä vapaan sivistyksen S2-kursseilla.

Mirva Salonen, FM, on Asukasluotsaushankkeen projektipäällikkö Ukipolis Oy:ssä. Hän on aiemmin työskennellyt Laitilan kaupungin maahanmuuttajien kotouttamishankkeen projektipäällikkönä,
S2-kouluttajana ja kotoutumiskoulutusten koulutuspäällikkönä.

Laita hyvä kiertämään: