Ella Saarinen & Mirva Salonen: Avain suomeen 2, opettajan opas

Avain suomeen 2 -oppikirjan opettajan opas helpottaa oppituntien suunnittelua ja opiskelijoiden työskentelyn ohjaamista. Tehtävien vastausten sekä kuunteluharjoitusten tekstien lisäksi se sisältää vinkkejä kirjan kappaleiden ja niissä esiintyvien aihepiirien käsittelyyn.

Oppaassa on paljon ideoita kirjan tehtävien laajentamiseen sekä lisätehtäviä ja monistepohjia, joita voi hyödyntää opetuksessa. Tehtäväideoissa korostuu opiskelijoiden aktivoiminen ja toiminnallisuus.

Avain suomeen 2 -oppikirja
Avain suomeen 2 -äänite

Kirjoittajat

Ella Saarinen, FM, NTM, on S2-kouluttaja hitaan polun kotoutumiskoulutuksessa. Hän on työskennellyt S2-opetuksen parissa noin 10 vuotta. Kotoutumiskoulutuksen lisäksi hän on opettanut muun muassa suomen kielen verkkokoulutuksissa, aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa sekä vapaan sivistyksen S2-kursseilla.

Mirva Salonen, FM, on Asukasluotsaushankkeen projektipäällikkö Ukipolis Oy:ssä. Hän on aiemmin työskennellyt Laitilan kaupungin maahanmuuttajien kotouttamishankkeen projektipäällikkönä,
S2-kouluttajana ja kotoutumiskoulutusten koulutuspäällikkönä.

Laita hyvä kiertämään: