Ella Saarinen & Mirva Salonen: Avain suomeen 2

Avain suomeen 2 on oppikirja suomen alkeiskursseille ja itsenäiseen opetukseen.

Kirjassa painotetaan luontevaa puhekieltä ja erilaisiin arkisiin tilanteisiin reagoimista. Käytännölliset teemat, kuten asuminen, työllistyminen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuminen, yhdistävät kielen opiskelun aikuisten opiskelijoiden kohtaamiin tilanteisiin. Tärkeitä rakenteita harjoitellaan osana kielenkäyttötilanteita. Runsaslukuisissa tehtävissä hyödynnetään myös tietotekniikkaa, esimerkiksi älypuhelimia, sekä ohjataan opiskelijoita huomaamaan kielen oppimisen mahdollisuudet ympärillään.

Avain suomeen 2 ottaa huomioon kielenoppijoiden koulutus- ja kulttuuritaustojen erot. Selkeä asettelu, havainnolliset kuvat ja toistuvat tehtävätyypit helpottavat teoksen käyttöä sekä tukevat opiskelutaitojen kehittymistä.

Oppikirja on suunnattu suomen kielen alkeet jo osaaville (A1.3). Se sopii erityisesti kotoutumiskoulutuksen hitaan oppimispolun tarpeisiin mutta myös muille suomen opiskelijoille. Kirjan sisällöt omaksuttuaan opiskelija on saavuttanut vahvan A2-tason ja hän pärjää erilaisissa viestintätilanteissa arjessa ja työssä.

Avain suomeen 2 -äänite
Avain suomeen 2 -opettajan opas

Näytesivuja

Tutustu sarjan ensimmäiseen osaan (Avain suomeen 1)

Kirjoittajat

Ella Saarinen, FM, NTM, on S2-kouluttaja hitaan polun kotoutumiskoulutuksessa. Hän on työskennellyt S2-opetuksen parissa noin 10 vuotta. Kotoutumiskoulutuksen lisäksi hän on opettanut muun muassa suomen kielen verkkokoulutuksissa, aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa sekä vapaan sivistyksen S2-kursseilla.

Mirva Salonen, FM, on Asukasluotsaushankkeen projektipäällikkö Ukipolis Oy:ssä. Hän on aiemmin työskennellyt Laitilan kaupungin maahanmuuttajien kotouttamishankkeen projektipäällikkönä, S2-kouluttajana ja kotoutumiskoulutusten koulutuspäällikkönä.

Laita hyvä kiertämään: