Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot

9789524952798Miten koulutus toistaa ja tuottaa sosiaalisia eroja ja eriarvoisuuksia? Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot -kirja selvittää, miten koulutus- ja ammattialojen sosiaaliset erot ja hierarkiat rakentuvat. Siinä tarkastellaan, miten opiskelijat asettuvat eri aloille ja miten yhteiskunnalliset eronteot, kuten ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, yhteiskuntaluokka, kulttuurinen tausta, erityisopetustausta, rikostausta ja vammaisuus, vaikuttavat työntekijäkansalaisuuden rakentumiseen.

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot näyttää, miten ammatillinen koulutus, markkinatalousyhteiskunta, työelämä, uusliberalismi, eriarvoisuus ja kansalaisuus kytkeytyvät toisiinsa. Se on ajatuksia herättävää luettavaa koulutuspolitiikan päättäjille, opettajille ja opettajankouluttajille ja soveltuu myös oppikirjaksi yhteiskuntatieteisiin, kasvatustieteeseen ja opettajankoulutukseen.

Toimittajat

Kristiina Brunila työskentelee Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina ja on yhteiskuntatieteellisen kasvatustieteen dosentti. Hänen tutkimusalueinaan ovat koulutuspolitiikka ja -käytännöt erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten näkökulmasta.
Katariina Hakala työskentelee tutkijana Kehitysvammaliitossa. Hän on tutkinut opettajuutta peruskoulussa sekä vammaispolitiikkaa ja kehitysvammaisten palvelujärjestelmää Suomessa.
Elina Lahelma on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja johtaa Suomen Akatemian tutkimushanketta. Hänen tutkimusalueinaan ovat koulutuksen ja kasvatuksen sukupuolentutkimus sekä etnografinen metodologia.
Antti Teittinen on vammaistutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja erityiskasvatuksen dosentti Helsingin yliopistossa sekä Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö. Hän on tutkinut muun muassa vammaisuuden eettisiä ja sosiaaliteoreettisia kysymyksiä, vammaispalveluja ja koulujärjestelmää.

Laita hyvä kiertämään: