Anna-Maija Castrén: Onko perhettä eron jälkeen?

9789524951050Miksi kertomukset eroista, uudelleen avioitumisista ja niiden yhteydessä muuntuvista ihmissuhteiden verkostoista usein hätkähdyttävät, vaikka noin joka toinen avioliitto päättyy eroon? Erojen ja uusien perhemuotojen yleistymisestä huolimatta avioliittoon ja perheeseen liitetään yhä vahvasti odotus ja oletus ainutkertaisuudesta, jatkuvuudesta ja pysyvyydestä.

Suuri osa perheistä on silti “epätyypillisiä” ja poikkeaa kokoonpanoltaan äidin, isän ja yhteisten lasten muodostamasta ydinperheestä. Muutokset perhesuhteissa, perheen vaihtuvat kokoonpanot ja monet erilaiset perheroolit ovat lyöneet leimansa suomalaiseen perhe-elämään niin, ettei enää ole selvää, mikä lopulta on tyypillistä ja mikä epätyypillistä.

Onko perhettä eron jälkeen? perustuu tutkimukseen eronneiden suomalaisnaisten ja -miesten sosiaalisista verkostoista. Se tarkastelee uudenlaisia perhe- ja sukulaissuhteita ja pohtii, mikä lopulta oikeastaan päättyy eroon ja mikä elämässä jatkuu parisuhteiden aluista ja lopuista huolimatta.

”[H]uolimatta erojen ja uusien perhemuotojen yleistymisestä avioliittoon ja perheeseen liitetään yhä vahvasti odotus ja oletus ainutkertaisuudesta; siis siitä, että perhettä kuvaavat jatkuvuus, horjumattomuus ja pysyvyys, eivät pätkittäisyys, fragmentaarisuus tai katkokset.” Anna-Maija Castrén

Laita hyvä kiertämään: