Kielet | kirjallisuus

Kasvatus | psykologia, Kielet | kirjallisuus

Pauli Brattico: Biolingvistiikka

Pauli Brattico: Biolingvistiikka

Biolingvistiikka käsittelee luonnollista kieltä biologisena ilmiönä viimeaikaisten tieteellisten tutkimustulosten valossa.

7.11.2008 ×

Filosofia | Uskonto, Historia, Kielet | kirjallisuus

Jyrki Kallio (suom.; toim.): Jadepeili

Jyrki Kallio (suom.; toim.): Jadepeili

Jadepeili on kokoelma esseitä kahden kukoistavimman kiinalaisen dynastian – Songin (960-1279) ja Mingin (1368-1644) – ajoilta. Esseet on valittu klassisesta proosa-antologiasta Guwen guanzhi, joka on jo yli kolmensadan vuoden ajan kuulunut kiinalaiseen yleissivistykseen.

21.10.2008 ×

Historia, Kielet | kirjallisuus

Pertti Lassila: Syvistä riveistä

Pertti Lassila: Syvistä riveistä

Syvistä riveistä tarkastelee suomenkielisen kirjallisuuden syntyä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Kansankirjallisuus oli 1800-luvun uudelle suomalaiselle kirjalliselle kulttuurille ja kansalliselle heräämiselle luonteenomainen ilmiö. Suomenkielistä kirjallisuutta alettiin tuolloin tietoisesti kehittää, ja sillä ajateltiin olevan tärkeä kansallinen tehtävä.

3.10.2008 ×

Kielet | kirjallisuus

Tuomas Järvelä: Suomi-islanti-suomi sanakirja

Tuomas Järvelä: Suomi-islanti-suomi sanakirja

Ensimmäinen moderni Suomi-islanti-suomi-sanakirja sisältää 37 000 hakusanaa ja ilmausta sekä arkikielestä että erikoisaloilta.

19.8.2008 ×

Kielet | kirjallisuus

Tuomo Pekkanen: Ars grammatica

Tuomo Pekkanen: Ars grammatica

Tämä kirja sisältää sen klassisen kielioppimateriaalin, mitä tarvitaan latinan kouluopetuksessa ja yliopistojen eritasoisilla kursseilla.

21.7.2008 ×

Kielet | kirjallisuus

Frithiof Pontén: Klassisen kreikan alkeisoppikirja

Frithiof Pontén: Klassisen kreikan alkeisoppikirja

Teos on klassisen kreikan perusoppikirja, joka sopii vasta-alkajille.

20.5.2008 ×

Kielet | kirjallisuus

Fred Karlsson: Yleinen kielitiede

Yleisessä kielitieteessä esitellään erityyppisten kielten kuvauksessa tarvittavat käsitteet kielitypologian keskeisten tulosten perusteella.

27.2.2008 ×

Kielet | kirjallisuus

Laurent Tran-Nguyen (toim.): Suomi-vietnam sanakirja / Tu-dien phan lan-viet

Laurent Tran-Nguyen (toim.): Suomi-vietnam sanakirja / Tu-dien phan lan-viet

Ensimmäinen suomi-vietnam -yleissanakirja ilmestyi tasan kymmenen vuotta sitten. Silloin vietnamilaisia oli Suomessa vajaa neljätuhatta henkeä.

25.1.2008 ×