Terveys | hyvinvointi

Historia, Kasvatus | psykologia, Terveys | hyvinvointi

Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia

Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia

Hulluuden mahdollisuus kulkee mukanamme kuin varjo. Hulluus kytkeytyy paitsi ihmisen mieleen ja kehoon myös ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

15.5.2013 ×

Sosiaaliala, Talous | johtaminen, Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Jyri Liukko: Solidaarisuuskone

Jyri Liukko: Solidaarisuuskone

Mitä yhteistä on liiketaloudella ja sosiaalipolitiikalla? Solidaarisuuskone on uusia ja yllättäviä tulkintoja esittävä puheenvuoro näiden yhteen kietoutumisesta. Teos kyseenalaistaa totunnaisia yksinkertaistuksia kuvaamalla hyvinvointiyhteiskunnan historiallista muutosta vakuutusturvan järjestämisen näkökulmasta.

26.4.2013 ×

Sosiaaliala, Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Simo Vehmas: Vammaisuus (3. painos)

Simo Vehmas: Vammaisuus (3. painos)

Vammaisuus on kattava johdatus vammaisuutta ja poikkeavuutta koskeviin historiallisiin, teoreettisiin ja eettisiin kysymyksiin. Mistä vammaisuuden ilmiössä on oikeastaan kysymys?

3.1.2013 ×

Filosofia | Uskonto, Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Matti Häyry: Ihminen 2.0

Matti Häyry: Ihminen 2.0

Geneettisen valikoinnin ja parantelun mahdollisuudet herättävät joukon vakavia kysymyksiä ihmisarvosta ja solidaarisuudesta.

18.12.2012 ×

Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Jukka Reivinen & Leena Vähäkylä (toim.): Kansan terveys, yksilön hyvinvointi

Jukka Reivinen & Leena Vähäkylä (toim.): Kansan terveys, yksilön hyvinvointi

Mitkä tekijät vaikuttavat kansanterveyteen? Miten yhteiskunnassa voitaisiin estää sosioekonomisten terveyserojen jyrkentyminen? Millaisin valinnoin yksilö voi edistää omaa hyvinvointiaan?

21.11.2012 ×

Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka, Ympäristö | luonto

Tuija Mononen & Tiina Silvasti (toim.): Hyvä ja paha ruoka

Tuija Mononen & Tiina Silvasti (toim.): Hyvä ja paha ruoka

Ruoan tuotannolla ja kuluttamisella on valtava vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten terveyteen. Hyvä ja paha ruoka tarkastelee ruokaa läheltä ja kaukaa, geenimuunnellusta ravinnosta globaaliin elintarvikejärjestelmään.

16.10.2012 ×

Terveys | hyvinvointi, Tiede | tutkimusmenetelmät

Raimo Hiltunen & Yvonne Holm (toim.): Farmakognosia

Farmakognosian 3. uusittu laitos käsittelee oppialaansa sen nykyisen kehitystason ja uuden lääkeainelainsäädännön mukaisesti. Kirja soveltuu korkeakoulutasoiseen farmasian opetukseen sekä oppimateriaaliksi oppilaitoksiin, joissa käsitellään luontaistuotteita ja mausteita.

6.9.2012 ×

Talous | johtaminen, Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Pasi Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys

Pasi Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys

Teos avaa yhteiskunta- ja ihmistieteellisen näköalan työelämän viimeaikaisiin muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Se tarkastelee työelämän iloja ja suruja erityisesti yksilön hyvinvoinnin ja organisaation menestyksen näkökulmista.

21.3.2012 ×