Sosiaaliala

Sosiaaliala, Talous | johtaminen

Vuokko Niiranen ym.: Johtaminen sosiaalialalla

Vuokko Niiranen ym.: Johtaminen sosiaalialalla

Sosiaalialan johtaja toimii monialaisessa ja muuttuvassa ympäristössä.

4.6.2010 ×

Sosiaaliala, Talous | johtaminen, Yhteiskunta | Politiikka

Sirpa Wrede & Camilla Nordberg (toim.): Vieraita työssä

Sirpa Wrede & Camilla Nordberg (toim.): Vieraita työssä

Suuret rakenteelliset muutokset koettelevat globalisoituvaa suomalaista työelämää, ja yksi sen repivimmistä kysymyksistä on ulkomaalaisten työntekijöiden rooli.

12.5.2010 ×

Sosiaaliala, Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Ulla Ashorn ym. (toim.): Yhteiskunta ja terveys

Ulla Ashorn ym. (toim.): Yhteiskunta ja terveys

Terveys on yhteiskunnallinen ilmiö. Esimerkiksi ammattiryhmän, sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja etnisen taustan mukaiset erot näkyvät sekä ihmisten terveydentilassa että terveydenhuollon toiminnassa.

10.5.2010 ×

Sosiaaliala, Terveys | hyvinvointi, Yhteiskunta | Politiikka

Ilka Haarni: Kolmas elämä

Ilka Haarni: Kolmas elämä

Eläkepäivillä on aikaa ja vapaus tehdä itseä kiinnostavia asioita. Moni on sitä mieltä, että eläkkeellä kannattaa ”lähteä liikkeelle” – muiden ihmisten pariin tekemään, harrastamaan ja osallistumaan.

10.2.2010 ×

Sosiaaliala, Talous | johtaminen, Yhteiskunta | Politiikka

Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.): Hallintavalta

Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.): Hallintavalta

Hallinta vallankäytön muotona tarkoittaa järjestelmällisiä pyrkimyksiä muovata yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa, ohjata väestötason prosesseja ja vahvistaa yhteiskunnan kokonaishyvinvointia.

10.2.2010 ×

Palmenia & Yliopistopaino, Sosiaaliala, Terveys | hyvinvointi

Antti Teittinen: Pois laitoksista!

Antti Teittinen: Pois laitoksista!

Teoksessa tutkitaan, miten eri tavoin vammaisiksi luokiteltuja ihmisiä koskevat ajattelu- ja toimintatavat ovat Suomessa muuttuneet 1950-luvulta nykypäivään sekä miten muutoksia on oikeutettu.

2.2.2010 ×

Sosiaaliala, Yhteiskunta | Politiikka

Riitta Jallinoja (toim.): Vieras perheessä

Riitta Jallinoja (toim.): Vieras perheessä

Arkielämä perheessä näyttää usein auvoiselta, mutta ennen pitkää saattaakin käydä ilmi, ettei kaikki ole hyvin. Perheyhteisyyttä voi uhata jokin perheen sisältä käsin, tai uhkaava vaara voi tunkeutua perheeseen myös ulkopuolelta.

25.10.2009 ×

Sosiaaliala, Sukupuolentutkimus, Yhteiskunta | Politiikka

Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka

Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka

Mikä on perhe? Miten ja miksi hyvin yksityiseksi ymmärretty elämänpiiri on myös monien julkisten toimien kohde? Äidin, isän ja lapsen muodostama ydinperhe on 1950-luvulta pitäen synnytetty väistämättömyytenä.

6.3.2009 ×