Tulossa

Tulossa

Immanuel Kant: Arvostelukyvyn kritiikki (08/2018)

Immanuel Kant: Arvostelukyvyn kritiikki (08/2018)

Arvostelukyvyn kritiikki on estetiikan kiistaton klassikko. Teos rakentaa siltaa luonnontieteiden kausaalilakien maailman ja moraalisen ajattelun tahdonvapauden ja moraalisten päämäärien valtakuntaa erottavan kuilun välille. Se antaa ihmiselle paikan maailmassa tiedonjanoisena, toimivana ja tuntevana olentona.

20.1.2016 ×