Tulossa

Tulossa

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.): Syistä selityksiin (10/2018)

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.): Syistä selityksiin (10/2018)

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on pohjimmiltaan kysymyksiin vastaamista. Kysymysten avulla hahmotellaan yhteiskunnallisille ilmiöille syitä ja seurauksia. Mikä rooli syy-seuraussuhteiden ymmärtämisellä sitten on arvioitaessa ja täsmennettäessä yhteiskuntatieteellisiä selitysmalleja?

15.5.2016 ×