Tulossa

Tulossa

Tuukka Hämäläinen & Aleksandr Manzos: Pelien äärettömät maailmat (3/2020)

Tuukka Hämäläinen & Aleksandr Manzos: Pelien äärettömät maailmat (3/2020)

Mielenterveys, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuolema ja kuperkeikkoja heittävät eläimet. Peleille mikään teema ei ole vieras. Ne ovat taideteoksia, joissa on mahdollista käsitellä käytännössä mitä tahansa.

13.12.2019 ×

Tulossa

Saana-Maria Jokinen: Ääniä sodasta (3/2020)

Saana-Maria Jokinen: Ääniä sodasta (3/2020)

Arabikevään mielenosoituksista käynnistynyt Syyrian sisällissota on valtava humanitaarinen katastrofi. Kuolonuhrien määrä lasketaan sadoissatuhansissa, pakolaisten miljoonissa, ja monimutkainen konflikti loi alkuvaiheessaan edellytykset myös terroristijärjestö Isisin synnylle. Kansainvälinen yhteisö on ollut sodan ratkaisussa voimaton. Miten taisteluiden alle jääneet ovat kokeneet elämänsä kauheuksien keskellä?

13.12.2019 ×

Tulossa

Juho Saari, Niko Eskelinen & Liisa Björklund: Raskas perintö (4/2020)

Juho Saari, Niko Eskelinen & Liisa Björklund: Raskas perintö (4/2020)

Suomalainen yhteiskunta on vaurastunut huimin harppauksin sadan vuoden ajan, ja yhä useamman elintaso ja elämänlaatu ovat hyvällä tasolla. Kaikki suvut ja perheet eivät kuitenkaan ole päässeet mukaan tähän myönteiseen kehitykseen. Suomalaisten keskuudessa on ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta kärsiviä ryhmiä, joiden elämänmahdollisuuksia edellisten sukupolvien valinnat kuormittavat.

13.12.2019 ×

Tulossa

Pirkko Vartiainen & Harri Raisio (toim.): Johtaminen kompleksisessa maailmassa (3/2020)

Pirkko Vartiainen & Harri Raisio (toim.): Johtaminen kompleksisessa maailmassa (3/2020)

Ennakoimattomuus, suuret kokonaisuudet ja pirulliset ongelmat haastavat nykyjohtajat. Elämme kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa monimutkaisin tavoin. Prosesseja ei välttämättä voi purkaa osiin, syiden ja seurausten välillä ei näy selvää jatkumoa ja asioita tapahtuu ilman näkyvää syytä. Tätä suunnittelun ja tapahtumisen välistä kuilua pyritään kaventamaan kompleksisuusajattelulla.

13.12.2019 ×

Tulossa

Vergilius: Georgica (3/2020)

Vergilius: Georgica (3/2020)

Publius Vergilius Maro (70–19 eaa.) oli Rooman kansallisrunoilija. Hänen tärkeimmät teoksensa olivat Paimenlauluja (Bucolica), Georgica ja Aeneis. Georgica julkaistaan nyt ensi kertaa kokonaisuudessaan runomuodossa suomen kielellä.

13.12.2019 ×

Tulossa

Johan Strang & Thomas Wallgren (toim.): Georg Henrik von Wright – modernin ajan ajattelija (2/2020)

Johan Strang & Thomas Wallgren (toim.): Georg Henrik von Wright – modernin ajan ajattelija (2/2020)

Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista filosofeista. Akateemisen uransa lisäksi hän osallistui aktiivisesti kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun pohtien esimerkiksi ympäristöasioita sekä sodan ja rauhan kysymyksiä. Kärkevyyttä karttaneen von Wrightin esseet saattoivat aiheuttaa ristiriitaisiakin reaktioita.

13.12.2019 ×

Tulossa

Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.): Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia (3/2020)

Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.): Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia (3/2020)

Miten talouskriisi vaikuttaa tasa-arvoon? Millaisia ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan sukupuolittavat käytännöt? Onko vanhuus tasa-arvoista? Tasa-arvolla on nykypolitiikassa tärkeä symbolinen merkitys, mutta vaikuttaako siihen mitenkään, ketkä hallituksessa istuvat?

13.12.2019 ×

Tulossa

Mirkka Danielsbacka, Hans Hämäläinen & Antti O. Tanskanen (toim.): Suomalainen auttaminen (4/2020)

Mirkka Danielsbacka, Hans Hämäläinen & Antti O. Tanskanen (toim.): Suomalainen auttaminen (4/2020)

Hyvinvointivaltion rakentamisen myötä suuri osa aiemmin perheen ja lähiyhteisön tarjoamasta tuesta, avusta ja hoivasta on siirretty julkisen vallan vastuulle. Onko moderni ihminen enää riippuvainen lähipiiristään? Mikä merkitys perhesuhteilla on yksilöllistymisen ihanteen läpäisemässä yhteiskunnassa? Kuka auttaa ja ketä?

13.12.2019 ×