Tulossa

Tulossa

Elisa Tiilikainen: Jakamattomat hetket (03/2019)

Elisa Tiilikainen: Jakamattomat hetket (03/2019)

Yksinäisyydestä puhutaan usein mustavalkoisesti, ja sitä kokevat niputetaan helposti omaksi ongelmien piinaamaksi ryhmäkseen. Tämä ei useinkaan vastaa sitä, millaisena yksinäisyys näyttäytyy ihmisten elämässä.

3.12.2017 ×

Tulossa

Jaana Laine, Susanna Fellman, Matti Hannikainen & Jari Ojala (toim.): Vaurastumisen vuodet (03/2019)

Jaana Laine, Susanna Fellman, Matti Hannikainen & Jari Ojala (toim.): Vaurastumisen vuodet (03/2019)

Vielä toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli teollistuva maatalousyhteiskunta, mutta puolessa vuosisadassa se nousi takamatkalta maailman vauraimpien maiden joukkoon, jälkiteolliseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Talouspolitiikka siirtyi vuosikymmenten aikana vahvasta sääntelystä kohti liberaalia markkinataloutta.

3.12.2017 ×

Tulossa

Erja Kettunen (toim.): Kaakkois-Aasia (03/2019)

Erja Kettunen (toim.): Kaakkois-Aasia (03/2019)

Kaakkois-Aasia tunnetaan rannoistaan ja sademetsistään mutta myös monista viime vuosikymmenien vakavimmista konflikteista. Usein unohtuu, että tämä Intian ja Kiinan väliin jäävä alue on pinta-alaltaan ja väkiluvultaan lähes Euroopan kokoinen, ja sen taloudellinen ja kulttuurinen merkitys on alati vahvistumassa. Millaisia mahdollisuuksia maat tarjoavat esimerkiksi liiketoiminnalle ja kauppasuhteille?

3.12.2017 ×

Tulossa

Leila Haaparanta: Rajan taju (02/2019)

Leila Haaparanta: Rajan taju (02/2019)

Filosofia on rajojen tuntemista. Missä kulkevat tiedon rajat? Mitä on olla nainen ja filosofi? Onko toista mahdollista ymmärtää? Miksi empaattinen asenne on olennaisesti eettinen asenne toista kohtaan?

3.12.2017 ×

Tulossa

Riku Juti: Lyhyt metafysiikan historia (03/2019)

Riku Juti: Lyhyt metafysiikan historia (03/2019)

Metafysiikka tutkii olemisen merkitystä ja luonnetta eli olevaa itseään tai ”olevaa olevana”. Metafysiikan historia jakautuu kahteen perinteeseen. Aristoteelisen metafysiikan tavoitteena oli tuntea luonto ymmärtämällä sen oma ihannejärjestys. Uudella ajalla yleistynyt kvantitatiivinen selitysmalli korvasi aristoteelisen linjan paljon maallisemmalla tavoitteella: miten luonnonjärjestys olisi hyödynnettävissä ihmisen tarpeisiin?

3.12.2017 ×

Tulossa

Måns Broo (suom. & toim.): Joogan filosofia, päivitetty laitos (01/2019)

Måns Broo (suom. & toim.): Joogan filosofia, päivitetty laitos (01/2019)

Moni mieltää joogan ensisijaisesti vain itämaiseksi liikunnaksi. Sen taustalla on kuitenkin rikas filosofinen perinne, jonka perustekstinä pidetään Patañjalin kirjoittamaa Yoga-sūtraa (n. 350 jaa.). Teoksessa on yhteensä 195 sutraa. Ne ovat lyhyitä ja merkityksellisiä ajatuksia, joissa esitetään, millaiset esteet, vaikeudet ja häiriöt haittaavat ihmisen toimintaa ja itsetuntemusta. Patañjalin filosofian lähtökohta on […]

3.12.2017 ×

Tulossa

Anselm Canterburylainen: Kaksi kirjoitusta Jumalan olemassaolosta (04/2019)

Anselm Canterburylainen: Kaksi kirjoitusta Jumalan olemassaolosta (04/2019)

Keskiajan merkittävimpiin filosofeihin ja teologeihin kuulunut Anselm Canterburylainen tunnetaan niin sanotusta ontologisesta jumalatodistuksesta ja järjen korostamisesta. Pääteoksensa Monologionin ja Proslogionin Anselm tarkoitti yhdessä kulkevaksi teospariksi. Niissä käsitellään kristilliseen jumalaoppiin liittyviä aiheita ja niiden rationaalista perusteltavuutta.

3.12.2017 ×

Tulossa

Benedictus de Spinoza: Etiikka (01/2019)

Benedictus de Spinoza: Etiikka (01/2019)

Benedictus de (Baruch) Spinoza on uuden ajan tärkeimpiä filosofeja, jonka ajattelun merkitys on ymmärretty uudelleen viime vuosina. Etiikka on hänen pääteoksensa ja yksi eurooppalaisen kulttuurin kivijaloista. Teos käsittelee Jumalaa ja maailmaa, ihmistä, hänen intohimojaan ja ymmärryksensä kykyä sekä vapauden saavuttamisen mahdollisuuksia.

3.12.2017 ×