Tulossa

Tulossa

Elina Nivala & Sanna Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka (03/2019)

Elina Nivala & Sanna Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka (03/2019)

Eriarvoisuus yhteiskunnassa lisääntyy, ja monet kokevat itsensä osattomiksi ja ulkopuolisiksi. Jatkuvasti kiristyvä tehokkuuden tavoittelu uhkaa niin sivistykseen tähtäävää kasvatusta kuin sosiaalista ja ekologista hyvinvointiakin.

3.12.2017 ×

Tulossa

Kaarina Mönkkönen, Taru Kekoni & Aini Pehkonen (toim.): Moniammatillinen yhteistyö (03/2019)

Kaarina Mönkkönen, Taru Kekoni & Aini Pehkonen (toim.): Moniammatillinen yhteistyö (03/2019)

Moniammatillisissa hoito- ja palveluketjuissa riskien ennakoiminen edellyttää ammattilaisten tiivistä yhteistyötä. Liian usein asiakkaan tilanteesta muodostettava kokonaiskuva on kuitenkin sirpaleinen ja asiakas ongelmineen jää sivurooliin. Hierarkiat, kilpailu ja jännitteet sekä puutteellinen ymmärrys toisen ammattilaisen työnkuvasta ovat saumattoman yhteistyön esteitä.

3.12.2017 ×

Tulossa

Päivi Kupias & Raija Peltola: Oppiminen työssä (04/2019)

Päivi Kupias & Raija Peltola: Oppiminen työssä (04/2019)

Miten suhtaudut oppimiseen? Osa luottaa siihen, että voi jatkuvasti oppia uutta ja kehittää taitojaan. Toiset pyrkivät ensisijaisesti turvaamaan jo hankkimaansa osaamista. Jotkut taas pelkäävät epäonnistumista niin, etteivät uskalla kokeilla uutta.

3.12.2017 ×

Tulossa

Václav Smil: Maakaasu (04/2019)

Václav Smil: Maakaasu (04/2019)

Maakaasu on vähiten saastuttava fossiilinen polttoaine. Viime vuosina sen kulutus on lisääntynyt, usein kivihiilen kustannuksella, mikä on edistänyt maailman perusenergiantuotannon hiilettömyyttä. Maakaasun vaikutus tässä muutoksessa on toistaiseksi ollut suurempi kuin uusiutuvien energianlähteiden.

3.12.2017 ×

Tulossa

Ulla Tapaninen: Merenkulun logistiikka, uusi laitos (04/2019)

Ulla Tapaninen: Merenkulun logistiikka, uusi laitos (04/2019)

Miksi suomalaisissa laivoissa kulkee perävaunuja Saksaan ilman kuljettajaa, kun Ruotsiin ja Viroon mennään kuljettajan kanssa? Miksi laivoilla on kiire, jos tuotteet makaavat päiväkausia varastoissa? Kannattaako aina liikennöidä mahdollisimman nopeasti? Merenkulun logistiikka selvittää, mitkä asiat vaikuttavat merikuljetusten suunnitteluun ja logististen ketjujen toimimiseen saumattomasti. Merenkulku on erittäin kilpailtu ala, ja kustannusten minimoimisen […]

3.12.2017 ×