Tulossa

Tulossa

Tuomas Akvinolainen: Enkelit ja filosofia (9/2021)

Tuomas Akvinolainen: Enkelit ja filosofia (9/2021)

Kuinka enkelit luotiin? Millaisessa suhteessa enkelit ovat ruumiillisiin olioihin? Voiko enkeli olla kahdessa eri paikassa yhtä aikaa, ja miten se liikkuu paikasta toiseen? Kuinka enkelit kommunikoivat? Onko enkeleillä oma vapaa tahto? Miten pahan ongelma käy yksiin enkelien lankeemuksen kanssa?

15.4.2021 ×

Tulossa

Edmund Husserl: Kartesiolaisia mietiskelyjä (8/2021)

Edmund Husserl: Kartesiolaisia mietiskelyjä (8/2021)

Saksalainen filosofi Edmund Husserl (1859–1938) piti kehittämäänsä fenomenologiaa filosofisena vallankumouksena – mutta miten saada muutkin vakuuttumaan asiasta? Alun perin vuonna 1931 ranskaksi ilmestynyt Kartesiolaisia mietiskelyjä on Husserlin tunnetuimpia yrityksiä esitellä ajatteluaan lukijakunnalle, jolle se ei ole entuudestaan tuttua.

15.4.2021 ×

Tulossa

Måns Broo (suom. & toim.): Bhaktin filosofia ja käytäntö (8/2021)

Måns Broo (suom. & toim.): Bhaktin filosofia ja käytäntö (8/2021)

Yleisesti bhakti ymmärretään omistautuvana jumalrakkautena, johon kuuluu usein laulua, rukoilemista ja palvontaa. Mantrojen, kirtanan ja muiden harjoitustensa kautta se kiehtoo monia joogeja ja henkisyydestä kiinnostuneita myös Suomessa.

15.4.2021 ×

Tulossa

Pekka Posio: Portugalin kielioppi (9/2021)

Pekka Posio: Portugalin kielioppi (9/2021)

Portugalin kielioppi esittelee portugalin kielen rakenteita selkeästi ja kattavasti. Siinä tutustutaan sekä kieliopillisten rakenteiden muodostamiseen että niiden merkitykseen ja käyttöyhteyksiin, ja teos sopii niin aloitteleville kuin edistyneillekin kielenoppijoille.

15.4.2021 ×

Tulossa

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Henna Pirskanen (toim.): Riippuvuus perheessä (10/2021)

Johanna Järvinen-Tassopoulos & Henna Pirskanen (toim.): Riippuvuus perheessä (10/2021)

Rahapeli- ja päihdeongelmat koskettavat lukuisia suomalaisia. Ne heijastuvat riippuvaisen itsensä lisäksi hänen sosiaaliseen lähiympäristöönsä. Vaikutukset ovat kokonaisvaltaisempia ja monimutkaisempia kuin yleisesti ajatellaan. Esimerkiksi nuorten rikollisuuden taustalla voi vaikuttaa vanhemman päihdeongelma.

15.4.2021 ×

Tulossa

Eeva Harju, Mira Palonen & Nina Sarell (toim.): Yhdessä perheen kanssa (10/2021)

Eeva Harju, Mira Palonen & Nina Sarell (toim.): Yhdessä perheen kanssa (10/2021)

Miten terveyspalveluissa otetaan huomioon läheisimmät ihmissuhteet – se perhe, jonka asiakas itse määrittelee? Miten perhe vaikuttaa hyvinvointiin, miten perheitä hoidetaan, ja millaisia rooleja on perheenjäsenillä ja ammattilaisilla, kun he kohtaavat terveydenhuollossa?

15.4.2021 ×

Tulossa

Ilkka Levä: Toimihenkilöt neuvottelupöydässä (10/2021)

Ilkka Levä: Toimihenkilöt neuvottelupöydässä (10/2021)

Toimihenkilöt ovat historiallisesti tehneet töitä työnantajien ja työntekijöiden ristipaineissa, ja luokkataistelun sijaan heitä on yhdistänyt ammatti-identiteetti tai kouluttautuneisuus. Toimihenkilöt ovatkin aktivoituneet työsopimustoiminnassa huomattavasti työntekijöitä myöhemmin.

15.4.2021 ×

Tulossa

Thomas Wilhelmsson: Yliopistouudistus (10/2021)

Thomas Wilhelmsson: Yliopistouudistus (10/2021)

Uudenvuodenpäivänä vuonna 2010 astui voimaan kiistelty yliopistouudistus, jossa tarkoituksena oli lisätä yliopistojen autonomiaa. Peistä uudistuksesta taitettiin valtamedioissa asti, ja Helsingin yliopistossa vastustaminen oli johtanut hallintorakennuksen valtaamiseen. Mistä tässä kaikessa oli kysymys?

15.4.2021 ×