René Descartes: Teokset I

René Descartes on yksi modernin länsimaisen filosofian keskeisimmistä ajattelijoista. Hänen päätelmänsä cogito, ergo sum – ajattelen, siis olen – lienee filosofian historian tunnetuin yksittäinen lause.

Teokset I sisältää Descartesin varhaistuotannon. Yksityisiä ajatelmia koostuu nuoren filosofin muistiinpanoista, ja Järjen käyttöohjeet on oivaltava tutkielma oikeanlaiseen järjen käyttöön perustuvasta metodista.

Metodin esitys yhdessä siihen liittyvien tutkielmien kanssa on Descartesin esikoisteos ja hänen tunnetuin tekstinsä. Siinä hän kuvailee filosofisten oivallustensa syntyä ja niiden ohjaamaa tieteellisen tutkimuksen tapaa. Optiikka taas on tämän menetelmän sovellus: tutkimus näkemisestä, valosta ja erilaisten optisten laitteiden historiasta.

Kirjeet vuosilta 1619–1640 kertovat näiden teosten ja niissä tarkasteltujen ajatusten syntyhistoriasta ja merkityksestä.

Suomentanut Sami Jansson.

Laita hyvä kiertämään: