Eeva Jokinen: Aikuisten arki

Mitä nopeammin maailma muuttuu, sitä tärkeämpää ihmisille on arki. Mutta mitä tämä arki sitten on ja mistä sitä löytyy?

Aikuisten arki perustuu niin sanottuja ruuhkavuosia elävien naisten ja miesten haastatteluihin. Arjen tärkeinä asioina hahmottuvat kotityöt, työelämän läsnäolo kaikkialla sekä sukupuolten välinen työnjako niin kotona kuin työpaikallakin: Mikä arjessa on parasta ja mikä uuvuttaa eniten? Miten työ ja perhe-elämä suhteutuvat toisiinsa? Kuka pukee lapset, kuka pesee pyykit ja kuka ulkoiluttaa koiran? Myös parisuhde ja vanhemmuus ovat tiheää arkea ja tuottavat niin iloa kuin huoltakin.

Arkitavaroista tarkastellaan erityisesti vanhaa tuttua televisiota ja uudempaa perheenjäsentä, tietokonetta. Elämän arkinen ulottuvuus on tärkeää sekä sitä eläville ihmisille että yhteiskuntateorioille.

Teoksessa arvioidaan myös erityisen arkipolitiikan mahdollisuuksia – niitä tukia, palveluja, etuuksia ja kannustimia, jotka turvaavat ihmisille tarpeeksi tasa-arvoista arkea.

Laita hyvä kiertämään: