Erkki Karvonen: Elämää mielikuvayhteiskunnassa

9789516627475Elämää mielikuvayhteiskunnassa on esitys siitä, mitä imago on, miten mielikuvia voidaan tutkia ja miten voidaan kehittää hyvä imago.

Teoksessa perehdytään imagoa koskevan ajattelun klassisiin teoksiin ja sovelletaan yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja mielikuvien salojen selvittämiseksi. Tuoreita näkökulmia tarjoavat mm. kognitiotiede, semiotiikka, retoriikan tutkimus ja kulttuurintutkimus.

Elämää mielikuvayhteiskunnassa tarjoaa kokonaisvaltaisen esityksen imagon ja maineen olemuksesta. Siinä analysoidaan myös käytännön esimerkkejä imagon rakentamisesta ja esitetään hyvän imagon ylläpitämisen perusohjeet.

Laita hyvä kiertämään: