Hanna Mattila (toim.): Elämän verkko (2/2020)

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on kukoistavan elämän perusta ja takaa meille puhtaan ilman, veden ja ravinnon. Sen vaarantuminen on kuitenkin jäänyt ilmastonmuutoskeskustelun varjoon, vaikka nämä kaksi ilmiötä ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa.

Elämän verkko -teoksessa joukko Suomen johtavia monimuotoisuuden asiantuntijoita kertoo yleistajuisesti, miksi biodiversiteettiä tarvitaan ja miten sitä voidaan lisätä. Eliöiden vuorovaikutussuhteet ovat monimutkaisia, ja yhdenkin lajin katoamisella voi olla arvaamattomia vaikutuksia koko muun eliöstön toimintaan. Monet tärkeät ravintokasvit ovat vaarassa kadota ruokapöydistämme, ja elinympäristöjen kutistuessa uudet taudit leviävät myös ihmisiin.

Teoksessa keskitytään ratkaisuihin ja esitetään lukuisia toimivia monimuotoisuustekoja, joita voimme tehdä niin päättäjinä, talouselämän vaikuttajina kuin yksityisinä kansalaisinakin. Mutta kuinka monimuotoisuus saataisiin osaksi taloudellisia laskelmia? Mitä vaihtoehtoja synteettinen biologia tarjoaa? Voiko ihminenkin pölyttää?

Toimittaja

Hanna Mattila, MMM, työskentelee maa- ja metsätalousministeriössä ilmasto-, ruoka- ja maankäyttöpolitiikan parissa. Aiemmin hän työskenteli Sitrassa hiilineutraalin kiertotalouden asiantuntijana.

Muut kirjoittajat

Tuomas Aivelo (FT) on tutkijatohtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelmassa.
Penina Blankett (FM) on neuvotteleva virkamies ympäristöministeriössä.
Eeva Furman (FT) on professori Suomen ympäristökeskuksessa, Ympäristöpolitiikkakeskus.
Marleena Hagner (FT) on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksessa
Jari Haimi on dosentti Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella
Juha Helenius (MMT) on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja Maataloustieteiden osastolla
Antti Herlin on hallituksen puheenjohtaja Kone osakeyhtiössä
Juha Hiedanpää (HT) on luonnonvara- ja ympäristöpolitiikan tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa ja luonnonvarapolitiikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa
Laura Höijer (MMT, dosentti) on BSAG:n sisältöjohtaja.
Miia Jauni (MMT) on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa
Saana Kataja-aho (FT) työskentelee Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella
Matleena Kniivilä (MMT) on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksessa
Kalevi Korpela (PsT, dos.) on psykologian professori Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
Helena Korpelainen (FT) on professori ja Helsingin yliopiston maataloustieteiden osaston johtaja
Heli Kuusipalo (ETM, ravitsemustiede; HuK, kirjallisuustiede, viestintä) on ravitsemuksen erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kansanterveyden edistämisen yksikön politiikkatiimissä
Kukka Kyrö (FM) on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa
Susanna Lehvävirta (FT, dosentti) työskentelee Helsingin yliopistossa ja Kaupunkikasvillisuuden professorina Ruotsin maatalousyliopistossa
Iiris Lettojärvi (hortonomi, AMK, Hämeen ammattikorkeakoulu) on maisteriopiskelija Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunnassa
Hanna-Liisa Kangas (MMT) on erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen Kestävän kaupungistumisen strategisessa ohjelmassa
Katileena Lohtander-Buckbee (FT, dosentti) on ylitarkastaja Suomen ympäristökeskuksessa
Jari Lyytimäki (FT, Dos.) on erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa
Tuomas Mattila (TkT, MMM) työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa ja Kilpiän tilalla
Marja Mesimäki (VTM, ympäristösosiologia) on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa
Raisa Mäkipää on tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa
Jari Niemelä (FT) Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnassa ja Helsingin yliopiston rehtori.
Juhamatti Niemi-Kapee (FM) Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa
Laura Nikinmaa (MMM) on European Forest Institutessa
Matti Nummelin (dosentti, ympäristötiede, Turun yliopisto; eläintiede, Helsingin yliopisto) on eläkkeellä ulkoministeriön ympäristöalan neuvonantajan toimesta.
Tytti P. Pasanen (FT, psykologia) on Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
Eija Pouta (MMT) on ympäristötalouden tutkimusprofessori luonnonvarakeskuksessa ja dosentti Helsingin yliopistossa
Salla Rantala (FT) on erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa
Marja Ruohonen-Lehto (FT) on erityisasiantuntija ympäristöministeriössä
Jarmo Saarikivi (FT) on Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö –tutkimusohjelmassa
Andreas Schuck (Master in Forestry, Albert-Ludwigs University Freiburg) on European Forest Institutessa
Markus Seppälä (LuK, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) on vieraslajiasiantuntija (VieKas LIFE –hanke) Suomen luonnonsuojeluliitossa
Taina Suonio (LuK, Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta) on Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa ja hortonomi HND, College of Agriculture, Food and Rural Enterprise, Pohjois-Irlannissa
Marjaana Toivonen (MMT, agroekologian dosentti) työskentelee Suomen ympäristökeskuksen Biodiversiteettikeskuksessa ja Helsingin yliopiston maataloustieteiden osastolla
Niko Urho (FM) on Senior Research Fellow the University of Massachusetts Bostonissa (Center for Governance and Sustainability)
Riku Varjopuro (FM) on ryhmäpäällikkö Suomen ympäristökeskuksessa
Markku Viitasalo (FT, hydrobiologian dosentti) on tutkimusprofessori Suomen ympäristökeskuksessa
Suvi Vikström (FM) on Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa
Elina Virtanen (FM) on ryhmäpäällikkö Suomen ympäristökeskuksessa
Suvi Virtanen (LT, ETM, ravitsemustiede) on tutkimusprofessori ja tiimin vetäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansanterveyden edistämisen yksikössä ja professorina (osa-aikainen, epidemiologia) Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Laita hyvä kiertämään: