Sari Elfving & Mari Pajala (toim.): Tele-visioita

9789524951869Televisio on säilyttänyt asemansa tärkeänä ja suosittuna mediana huolimatta 1900-luvun lopun mediakulttuurin murroksista. Muutoksesta onkin tullut osa television kulttuurista identiteettiä. Samalla television muuttuvien muotojen ymmärtämisestä ja kriittisestä tarkastelusta on tullut erityisen tärkeää kulttuurista pääomaa.

Tele-visioita tutustuttaa televisiotutkimuksen peruskäsitteisiin, televisioohjelmien tärkeimpiin muotoihin ja niiden historialliseen kehitykseen. Teoksessa tarkastellaan suomalaista televisiokulttuuria varhaisvuosilta nykyhetkeen sekä julkisen palvelun että kaupallisen television näkökulmasta. Miten esitysmuodot ja television katselu ovat muuttuneet? Miten televisio esittää todellisuutta, muistia ja historiaa? Entä miten televisio sijoittuu osaksi muuta mediakulttuuria?

Teos antaa tuoreita näkökulmia mediatutkijoille ja televisioalan ammattilaisille sekä tarjoaa ajankohtaista suomenkielistä tietoa mediaanalyysin opetuksen tarpeisiin.

Sisällys

Sari Elfving, Mari Pajala & Jenni Hokka: Johdanto

I Television muotojen historiallinen kehitys
Heidi Keinonen: Sarjamuodon varhaishistoria suomalaisessa televisiossa
Jukka Kortti: Television mainonnallisuus

II Televisiofiktion moodeja
Jenni Hokka: Rintamäkeläiset arkirealistisena tv-sarjana
Iiris Ruoho: Televisiosarjan dokumentaarisuus faktan ja fiktion rajalla

III Televisio, muisti ja historia
Henry Bacon: Historian televisualisaatiota
Mari Pajala: Televisuaalisen muistin muodot vuosikymmensarjoissa

IV Katsojuuden tuottaminen
Laura Saarenmaa: Lenita Airisto, Seitsemäs hetki ja inhoamisen kulttuurit
Sari Elfving: Leikin, kilpailun ja yleisön puhuttelun strategiat Idolsissa
Kaarina Nikunen: Satelliittielämää: ylirajainen televisio maahanmuuttajanuorten arjessa

Sari Elfving & Mari Pajala: Jälkisanat
Kuvalähteet
Kirjoittajat

Toimittajat

Sari Elfving (YTT) on valmistunut Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselta. Hänen erityisalojaan ovat televisiotutkimus, populaarikulttuuri, mediahistoria sekä uusi mediateknologia ja sen käyttäjäkokemukset. Tällä hetkellä hän työskentelee Nokialla kehittämässä käyttäjäkokemukseen liittyviä testausmenetelmiä.
Mari Pajala (FT) toimii tutkijana Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineessa. Hänen erityisalojaan ovat televisiotutkimus ja erityisesti suomalaisen televisiokulttuurin historia, feministinen mediatutkimus sekä populaarikulttuurin tutkimus.

Muut kirjoittajat

Henry Bacon (FT) on Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professori. Hänen erityisalojaan ovat kerronnan teoria, taiteidenväliset suhteet sekä elokuvan ja television todellisuussuhteet.
Jenni Hokka (FM) valmistelee väitöskirjaa YLE TV2:n sarjoista Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikköön. Hänen erityisalojaan ovat televisiotutkimus, erityisesti televisiohistorian ja -fiktion tutkimus.
Heidi Keinonen (YTT) on valmistunut Tampereen yliopiston tiedotus­opin laitokselta, jossa hän työskentelee tällä hetkellä yliopiston-
lehtorina. Hänen erityisalojaan ovat televisiotutkimus ja media­historia, erityisesti suomalaisen kaupallisen television historia.
Jukka Kortti (VTT) on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti. Hän on yhteiskunta- ja mediahistorioitsija, joka on tehnyt muun muassa kaksi laajaa tutkimusta suomalaisen television historiasta. Tällä hetkellä hän toimii Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun valtakunnallisen audiovisuaalisen alan ELOMEDIA-tohtorikoulun vs. johtajana.
Kaarina Nikunen (YTT) toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Hänen erityisalojaan ovat transnationaalinen media ja maahanmuutto, yleisötutkimus, feministinen mediatutkimus ja populaarikulttuuri.
Iiris Ruoho (YTT) on tiedotusopin dosentti ja televisiotutkija viestinnän, median ja teatterin yksiköstä Tampereen yliopistossa. Ruoho on väitellyt suomalaisesta televisiodraamasta ja kirjoittanut aiheesta lukuisia artikkeleita. Hänen erityisalaansa ovat lisäksi feministinen mediatutkimus ja kriittinen journalismin tutkimus.
Laura Saarenmaa (FT) työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Hänen tutkimusaiheitaan ovat suomalainen viihdejulkisuus ja aikakauslehdet.

Laita hyvä kiertämään: