Kati Nieminen & Noora Lähteenmäki (toim.): Empiirinen oikeustutkimus

Riittääkö lainoppi oikeuden ymmärtämiseen? Millaisia vaikutuksia oikeudella on ihmisten arjessa? Miten tutkia hankalasti määriteltävää, piilossa olevaa asiaa?

Lainoppi on lähtökohtaisesti normatiivista. Oikeusnormeilla ja oikeudellisilla käytännöillä on kuitenkin myös sosiaalisia, ympäristöllisiä, taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia, joihin on vaikea päästä käsiksi puhtaasti oikeustieteellisin tutkimusmenetelmin. Kuinka esimerkiksi voidaan tutkia, miten ihmiset kokevat oikeuden, miten oikeudelliset ilmiöt ja käytännöt muuttuvat tai miksi tietynlaista rikollisuutta esiintyy?

Empiirinen oikeustutkimus johdattaa lukijan kattavasti empiirisiin tutkimusmenetelmiin ja osoittaa, ettei oikeus ei ole pelkkiä pykäliä vaan monitahoinen yhteiskunnallinen ilmiö. Teoksessa esitellyt kiinnostavat tapaustutkimukset havainnollistavat empiiristen menetelmien kirjoa ja innoittavat tarkastelemaan oikeutta uudesta näkökulmasta.

Sisällys

Toimittajat

Kati Nieminen, FM, OTT, on tutkija Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista Helsingin yliopistosta.
Noora Lähteenmäki, OTM, tohtorikoulutettava Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista Helsingin yliopistosta.

Muut kirjoittajat

Olli-Pekka Aaltonen, KTM, tietojärjestelmäasiantuntija, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Noora Alasuutari, VTM, tohtorikoulutettava, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Anne Alvesalo-Kuusi, OTT, oikeussosiologian professori, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Kaijus Ervasti, OTT, dosentti, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Malin Fransberg, VTM, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Anu Helenius, HTM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Kirjoittaja työskentelee nykyään projektipäällikkönä Rikosseuraamuslaitoksessa.
Päivi Honkatukia, VTT, dosentti, professori (nuorisotutkimus), Tampereen yliopisto
Helena Huhta, VTM, tohtorikoulutettava, Nuorisotutkimusverkosto ja Helsingin yliopisto
Anna Hurmerinta-Haanpää, OTM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Samuli Hurri, OTT, dosentti, Helsingin yliopisto
Anniina Jokinen, VTM, erikoissuunnittelija, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HE UNI). Kirjoittaja toimii nykyisin myös tohtorikoulutettavana Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Markus Kaakinen, YTT, tutkijatohtori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Heini Kainulainen, OTT, dosentti, Helsingin ja Turun yliopisto
Janne Kivivuori, VTT, kriminologian professori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Anne Kumpula, OTT, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Juha Kääriäinen, YTT, dosentti, tutkimusjohtaja, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Tapio Lappi-Seppälä, OTT, Rikosoikeuden ja kriminologian professori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin esimies, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Kirsikka Linnanmäki, OTT, VT, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Karoliina Majamaa, VTT, yliopistotutkija, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Sanna Mustasaari, OTT, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos
Matti Näsi, VTT, kriminologian yliopistonlehtori, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Kati Rantala, VTT, dosentti, tutkimusjohtaja, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Mikko Salasuo, VTT, talous- ja sosiaalihistorian dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Laura Sarasoja, OTM, tohtorikoulutettava, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Ukri Soirila, OTT, kansainvälisen oikeuden yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Minna Viuhko, VTT, tutkija, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HE UNI). Kirjoittaja työskentelee nykyisin erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä.
Miikka Vuorela, OTM, tohtorikoulutettava, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: