Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin

9789524953207_SosiologiaJohdatus sosiologian perusteisiin esittelee oppiaineen perusteet tarkastelemalla niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita sosiologit tutkivat. Samalla kirja hahmottaa sitä, mikä tekee oppiaineesta ominaislaatuisen yhteiskuntatieteen. Teoksessa keskitytään 2000-luvun ydinkysymyksiin.

Miksi eriarvoisuus, sosiaaliset rakenteet ja talous ovat sosiologian keskeisimpiä aiheita? Miten poliittinen päätöksenteko, globalisaatio, ikääntyminen ja perhe vaikuttavat jokaiseen ihmiseen? Mitä ovat kulutuksen, rikollisuuden ja luokkaerojen syyt ja seuraukset?

Johdatus sosiologian perusteisiin ei vaadi esitietoja sosiologiasta. Se soveltuu pääsykoe- ja peruskurssikirjaksi yliopistoihin ja muihin korkea-asteen oppilaitoksiin.

Sisällys

Kirjoittajat

Jani Erola on Turun yliopiston sosiologian professori. Hän on tutkinut yhteiskuntaluokkia, sosiaalisen aseman periytyvyyttä sekä eriarvoisuutta elinkaaren eri vaiheissa. Erola on myös toimittanut teoksen suomalaisten yhteiskuntaluokkien tutkimuksesta (Luokaton Suomi?, Gaudeamus 2010).
Pekka Räsänen on Turun yliopiston taloussosiologian professori. Hän on tutkinut kulutukseen, elämäntapaan ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä toimittanut sosiologisia oppikirjoja.

”Sosiologian tavoitteena on muodostaa yleistyksiä yhteiskunnasta ja ihmisten keskinäisestä toiminnasta. Sosiologiassa painotetaan yksilöiden sijaan sosiaalisia yhteisöjä. Yhteiskuntaelämässä ei ole kysymys yksilöistä, vaan ryhmien ja niiden edustajien välisestä vuorovaikutuksesta. Vasta ihmisten väliset vuorotoiminnat, odotukset ja näiden suhteet tiettynä ajankohtana muodostavat sosiaalisen järjestelmän, jossa ihmiset elävät.”

 

Laita hyvä kiertämään: