Esa Väliverronen (toim.): Journalismi murroksessa

journalismi9.inddJournalismi on 2000-luvun alussa suuressa murroksessa, monien mielestä jopa kriisissä. Sanomalehtien levikit laskevat, televisiokanavien yleisöt pirstoutuvat ja internet haastaa perinteisiä uutismedioita. Myös käsitykset hyvästä journalismista ja toimittajien ammatti-identiteetistä ovat liikkeessä.

Journalismi murroksessa on läpileikkaus tämän päivän journalismista Suomessa ja maailmalla. Se arvioi monipuolisesti ja kriittisesti journalismin kehityssuuntia, kuten kaupallistumista ja konsernijournalismia, digitalisoitumista ja internetiä, journalistisen työn ja ammattikuvan muutoksia sekä erilaisia journalismin kehityshankkeita. Lisäksi esillä ovat muun muassa suomalaisen politiikan journalismin pitkä linja ja ajankohtaiset skandaalit, koulusurmat ja muut inhimilliset katastrofit sekä rikosuutiset.

Teos on kaivattu oppikirja ja ajankohtainen puheenvuoro journalismin muutoksista ja kipupisteistä. Kirjoittajat ovat suomalaisia viestinnän tutkimuksen asiantuntijoita.

Toimittaja

Teoksen toimittaja YTT Esa Väliverronen on professori Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella. Hän on tutkinut julkisuutta ja journalismia sekä tiede- ja ympäristöviestintää.

Sisällys

Esa Väliverronen: Journalismin muutoksia jäljittämässä
Esa Väliverronen: Journalismi kriisissä?
Juha Herkman: Journalismi markkinoilla: konserni- ja mediajournalismia
Merja Helle: Journalistisen työn muutos ja sen tutkiminen
Erja Kolari: Toimittajasta tuottajaksi – journalistin ammatti-identiteetti muutoksessa
Jaana Hujanen: Kiinnostavaa vai tärkeää? Ihmisläheisen journalismin kaksi polkua
Maija Töyry: Lukijalähtöisyys aikakauslehtijournalismissa
Ari Heinonen & David Domingo: Blogit journalismin muutoksen merkkinä
Laura Juntunen: Journalistinen etiikka kriisissä. Kiireen ja kilpailun haasteet toimittajien ammatilliselle itsekurille
Jenni Mäenpää & Janne Seppänen: Lehtikuvan digitaalinen murros
Jari Väliverronen & Risto Kunelius: Vallan näytöksiä vai kriittistä julkisuutta. Journalismi medioitumisen aikakaudella
Laura Juntunen & Esa Väliverronen: Intiimin politiikka ja skandaalin yhteiskunnallinen merkitys
Mats Nylund: Lohkaisujen politiikka: haastattelusta tv-uutiseen
Mervi Pantti: Journalismi ja tunteet
Leena Mäkipää & Tuomo Mörä: Henkirikos yhdistää

— Verkossa

» http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Media+joutuu+opettelemaan+tunteista+kertomista/1135249582020
» http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/1997444.html
» http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/9-2009/24-16-21-48.html

Laita hyvä kiertämään: