Petro Poutanen & Salla-Maaria Laaksonen: Faktat nettiin!

Faktat nettiin!Perinteinen media ei ole enää ainoa väylä julkiseen keskusteluun. Sosiaalinen media nostaa esille itseoppineita asiantuntijoita, ja myös tutkijoilta odotetaan aiempaa aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esimerkiksi Twitter, Facebook ja blogit ovat muodostuneet keskeisiksi kanaviksi viestiä tutkimustuloksista ja kommentoida ajankohtaisia kysymyksiä. Miten niitä voi oppia hyödyntämään parhaiten?

Faktat nettiin! on käytännönläheinen verkon ja sosiaalisen median opaskirja asiantuntijatyötä tekevälle. Sosiaalisessa mediassa aktiivisten asiantuntijoiden haastattelut ja konkreettiset esimerkit perehdyttävät lukijan kattavasti niin sisältösuunnitelmien laatimiseen kuin vetävien sisältöjen kirjoittamiseen, oman persoonan esilletuomiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen.

Verkko- ja someviestinnän avulla mahdollistetaan esimerkiksi tutkimustiedon näkyvyys ja leviäminen, uudet kohtaamiset ja yhteistyömahdollisuudet sekä uudenlainen avoimuus tutkimuksen eri vaiheista. Viemällä faktat nettiin asiantuntijat voivat ennen kaikkea oikoa julkisuudessa leviävää virheellistä tietoa ja nostaa tietoon pohjautuvat näkökulmat keskustelun ytimeen.

Sisällys

Kirjoittajat

Petro Poutanen (Kuva: Laura Mendelin)
Salla-Maaria Laaksonen

 

 

 

 

 

 

 

Petro Poutanen on yrittäjä ja tutkija, joka valmentaa ja opettaa asian­tuntijaviestintää ja sosiaalisen median käyttöä. Tällä hetkellä hän toimii vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa.
Salla-Maaria Laaksonen on verkkojulkisuuteen ja organisaatioiden viestintään erikoistunut tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Laita hyvä kiertämään: