Företagsanalys rf.: Företagsanalys

tilinpaatosanalyysi kansi_170_ruots_ORIG.inddBokslutsanalys är en del av företagsanalysen. Dess mål är att klarlägga företagets lönsamhet, finansiering och kapitalstruktur.

I denna handbok presenteras de företagsekonomiska relationstalens bakgrund och uträkningssätt.

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: