Petri Halinen, Visa Immonen & Mika Lavento (toim.): Johdatus arkeologiaan

arkeologia_final.aiJohdatus arkeologiaan on ensimmäinen suomenkielinen laaja yleisesitys arkeologian tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä. Teoksessa kerrotaan, kuinka menneitä yhteisöjä ja niiden elämää voidaan lähestyä aineellisen kulttuurin säilyneitä jälkiä tutkimalla. Siinä käsitellään alan kenttätutkimusta, monipolvista tutkimusprosessia, teorioita, metodeita, lähdeaineistoja, kysymyksenasettelua, aineistojen analyysia ja tulkintojen tekemistä. Näiden taitojen hallitseminen on olennaista jokaiselle alan ammattilaiselle.

Teos esittelee kattavasti arkeologian nykytilaa Suomessa sekä pohtii arkeologisen tutkimuksen ja tiedon roolia yhteiskunnassa. Se soveltuukin oivaksi tietopaketiksi myös arkeologian harrastajalle.

“Arkeologia on tiede, jolla ei ole aika- eikä aluerajoituksia – arkeologia tutkii ihmisen menneisyyttä aineellisen kulttuurin kautta. Menneisyyttä voivat yhtä hyvin olla viikon takaisen ruokailun jätteet kuin satojen tuhansien vuosien ikäinen leiripaikka – molemmista on jäänyt arkeologeille tärkeää lähdeaineistoa.”

Vuoden 2014 ja vuoden 2009 painokset ovat lähes identtisiä. Vuoden 2014 painokseen on korjattu muutamia pilkku- ja lyöntivirheitä.

Laita hyvä kiertämään: