Marja-Liisa Halko, Anne Mikkola & Olli-Pekka Ruuskanen (toim.): Naiset, miehet ja talous

Kuvaako taloustiede ainoastaan miehen käyttäytymistä?
Mitä annettavaa taloustieteellä on keskustelulle sukupuolen merkityksestä eri elämänalueilla?
Vaikuttaako päätöksentekijän sukupuoli hänen tekemiinsä valintoihin?
Kohteleeko globalisaatio naisia ja miehiä samalla tavalla?

Teokseen on koottu sukupuoleen liittyvää kansainvälistä tutkimusta taloustieteen eri aloilta, ja se esittelee myös ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisesta työ- ja perhe-elämästä.  Siinä pohditaan muun muassa yksilön päätöksentekoa, perhettä, ajankäyttöä, työmarkkinoita, kehityskysymyksiä ja tasa-arvoa.

Naiset, miehet ja talous on välttämätön kaikille, jotka haluavat ymmärtää talouden ja sukupuolikeskustelun välisiä yhteyksiä. Se soveltuu oppikirjaksi taloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden sekä sukupuolitutkimuksen opiskelijoille.

Sisällys

Marja-Liisa Halko, Anne Mikkola & Olli-Pekka Ruuskanen: Johdanto

YKSILÖN VALINNAT
Pertti Haaparanta & Marja-Liisa Halko: Rationaalisesta päätöksenteosta
Marja-Liisa Halko: Riskiä kaihtavat naiset ja kilpailuhaluiset miehet
Anna-Leena Asikainen: Naiset vaaliuurnilla — taloustieteen näkökulma

PERHE
Olli-Pekka Ruuskanen: Kulutuksen, ajan ja hyvinvoinnin jakautuminen perheessä
Anu Raijas & Riepu Pakoma: Kotitaloustöiden tekeminen ja teettäminen suomalaisissa kotitalouksissa
Päivi Mattila-Wiro: Kotitaloustyön arvon vaikutus tuloeroihin
Terhi-Anna Wilska: Tytöt, pojat ja talous

TASA-ARVO TYÖMARKKINOILLA
Heikki A. Loikkanen: Taloustieteen näkökulmia sukupuoleen perustuvaan syrjintään
Sami Napari: Lasten vaikutus naisten palkkakehitykseen
Elina Moisio: Perheen ja työn yhteen sovittaminen

TALOUDELLINEN KASVU JA KEHITYS
Ulla Lehmijoki: Väestöllinen transitio muuttaa maailmaa
Anne Mikkola: Sukupuolten tasa-arvon ja taloudellisen kehityksen vuorovaikutus
Pertti Haaparanta: Globalisaatio ja naisen asema

Toimittajat

Marja-Liisa Halko, VTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja teknillinen korkeakoulu. Hän on erikoistunut kokeelliseen tutkimukseen, erityisesti neurotaloustieteeseen.
Anne Mikkola, PhD, toiminut tutkijana ja hoitanut kansainvälisen talouden professuuria Helsingin yliopistossa vuosina 1995–2007. Viime vuosina hän on pitänyt kursseja muun muassa tämän kirjan teemoista ja kirjoittanut lähinnä naisten asemaan ja kehitykseen liittyvistä kysymyksistä.
Olli-Pekka Ruuskanen, KTT, tutkija, Turun kauppakorkeakoulu.

Muut kirjoittajat

Anna-Leena Asikainen, VTT, vanhempi tutkija, Centre de Recherche Publ­ic Henri Tudor ja STATEC (Service central de la statistique et des études économiques), Luxembourg.
Pertti Haaparanta, PhD, kansainvälisen talouden professori, kansantalous­tieteen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
Ulla Lehmijoki, VTT, kansantaloustieteen professori ja dosentti, Helsingin­ yliopisto.
Heikki A. Loikkanen, VTT, kaupunkitalouden professori, Helsingin ­yliopisto.
Päivi Mattila-Wiro, KTT (kansantaloustiede), M. A. (Development ­Economics), MMM (kodin taloustiede).
Elina Moisio, VTM, erityisavustaja, työ- ja elinkeinoministeriö.
Sami Napari, KTT, tutkija, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos.
Riepu Pakoma, MMM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto.
Anu Raijas, MMT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus.
Terhi-Anna Wilska, PhD, KTL, sosiologian professori, Jyväskylän ­yliopisto.

Laita hyvä kiertämään: