Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.): Perhe murroksessa

9789516628670Perhettä pidetään usein luonnollisena ja itsestään selvänä ilmiönä. Kriittinen perhetutkimus pyrkii purkamaan yksioikoista perheajattelua ja rakentamaan monitahoisempaa kuvaa perheestä.

Perhe murroksessa pureutuu perhe-elämän kipupisteisiin etsimällä uusia näkökulmia. Työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia tarkastellaan muun muassa lastenhoidon järjestämisen, perheen rahatalouden ja isyyspolitiikan kautta. Uusperheitä ja eron jälkeisiä perhesuhteita valotetaan eri suunnista, eikä huomiotta jää perhe-elämän perinteisinkään kiinnekohta, äitiys. Erikseen tarkastellaan yhä yleistyvän adoption periaatteita ja käytäntöjä. Kirjoituksissa pohditaan myös lasten hyvinvointia, kokemuksia ja tunteita perhe-elämän myllerryksessä: kuinka lapset itse kokevat uudenlaiset perheet tai perheväkivallan?

Perhe murroksessa perustuu viimeaikaiseen tutkimustietoon. Se soveltuu oppikirjaksi yhteiskuntatieteiden, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan opintoihin. Samalla teos tarjoaa tarpeellista tietoa näiden alojen ammattilaisille sekä kaikille perheiden kanssa työskenteleville ja perhe-elämästä kiinnostuneille.

Laita hyvä kiertämään: