Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Sonja Salovius-Laurén, Jan Ekebom & Penina Blankett (Redigerad av): Havets skattkammare

Havets skattkammareHavet och skärgården är en del av det finländska och svenska nationallandskapet, men hur ser det här landskapet ut under ytan? Den krokiga kustlinjen ger rum för många olika bottenformationer, livsmiljöer och vattenvarelser. Den som vågar gå på djupet med Östersjöns biodiversitet upptäcker snabbt en helt ny värld.

Havets skattkammare är den första heltäckande skildringen av Finlands marina undervattensnatur. Boken tar sina läsare på en resa från Finska vikens klippstränder, ner i Skärgårdshavets djup och över Bottenvikens sandbottnar. Vilka växter, djur och alger lever här på havets botten? Hur formades Östersjön och hur har dess invånare anpassat sig till den unika miljön?

Boken är rikt illustrerad och bygger på ett decennium av kartläggning som producerat väldiga mängder ny kunskap om Östersjöns undervattensnatur. Här får du träffa de varelser som håller till i våra vajande vattendjungler, färgsprakande algskogar och tysta lerlabyrinter. I de här miljöerna lever både sällsynta havsunder och små vidunder. Många av arterna i boken är helt nya för vetenskapen. Bokens finska version Meren aarteet har fått WWF:s pris för årets naturbok i Finland.

Förlaget distribuerar boken.

Innehåll

Beställ boken (Förlaget) >>

Redigerad av

Markku Viitasalo är marinbiolog och har rört sig på Östersjön ända sedan barnsben, både på fritiden och i arbetets tecken.
Kirsi Kostamo är botanist och arbetar med naturfrågor vid Finlands miljöcentral.
Eeva-Liisa Hallanaro är en erfaren fackboksförfattare som specialiserat sig på natur- och miljöfrågor.
Wilma Viljanmaa är ursprungligen forstmästare och samhällsvetare.
Suvi Kiviluoto arbetar som forskare vid Finlands miljöcentral.
Sonja Salovius-Laurén är marinbiolog och jobbar som forskare och lärare vid Åbo Akademi.
Jan Ekebom är marinbiolog och jobbar vid miljöministeriet med havsmiljöfrågor.
Penina Blankett är biolog och har ända sedan liten varit intresserad av havet och alldeles särskilt av valar.

Laita hyvä kiertämään: