Matti Häyry: Ihminen 2.0

Geneettisen valikoinnin ja parantelun mahdollisuudet herättävät joukon vakavia kysymyksiä ihmisarvosta ja solidaarisuudesta.

Esimerkiksi: onko vanhemmilla oikeus tai velvollisuus käyttää genetiikan keinoja tuottaakseen terveempiä lapsia?

Ihminen 2.0 -teoksessa esitellään ja eritellään kiihkottomasti ja selkeästi muun muassa näihin bioetiikan kysymyksiin liittyviä näkökantoja. Valmiita vastauksia kirja ei tarjoa. Sen sijaan se kutsuu ajattelemaan asioita itse.

“Geneettisestä haasteesta käydyt eettiset keskustelut ovat usein tiukasti kahtiajakautuneita. Jotkut kirjoittajat pitävät kaikkia tieteen edistysaskeleita hyvinä ja toiset näkevät ne aina uhkaavina. Voisiko tämä merkitä vääjäämätöntä ristiriitaa rationaalisuuden ja moraalin välillä? En usko niin.”

Kirjoittaja

Matti Häyry on bioetiikan ja oikeusfilosofian professori Manchesterin yliopistossa. Hän on julkaissut filosofian ja etiikan aloilta lukuisia kirjoja ja artikkeleita sekä noin 130 yleistajuista kirjoitusta kotimaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä.

 

“Häyry gives us a masterful topography and analysis of the philosophical and ethical questions raised by attempts to ‘make better future people and to make existing people better.’ Anyone who is interested in the challenges posed by genetics (and who wouldn’t be?) – from educated lay persons to professionals in the field – will find this a must read by one of today’s most outstanding philosophers.’

Thomasine Kushner, University of California, Berkeley

‘Hayry’s book will be incredibly useful for those who are baffled by the complex, contentious, and at times confused discussions of genetic issues; for those deeply immersed in these discussions, it provides a model for a respectful, reflective, yet critical discussion, which is increasingly hard to find in the field of bioethics. The underlying theme of the work presents a remarkable message for bioethicists and the public at large, namely that the rancor and contention that is a hallmark of so much debate would be better replaced with the kind of Colleridgean ‘disinterested interest’ to allow the issues to be more rationally assessed. In this regard, the book might well be read not only for the ethical issues in the new genetics, but for the underlying methodological approach. Since either the treatment of the genetic challenge or the methodological approach to complex bioethical issues is worth the price of this volume, this book should be read with alacrity.’

George J. Agich, Bowling Green State University

“This book thoughtfully presents work by major authors along the entire ideological spectrum….The coherent analysis and fair presentation of each thinker’s case for and against genetic procedures, testing, and research show how notions of God, community, agency, and the self lead thinkers to different positions on genetic procedures….This important guide to work on genetics and ethics would be a helpful addition to collections in both bioethics and philosophy.”

Choice

Laita hyvä kiertämään: