Hanna-Kaisa Hoppania ym.: Hoivan arvoiset

Hoivan arvoiset.aiVaiva ja vanhuus ovat ihmisille yhteisiä kokemuksia, ja niihin vastaaminen koskettaa kaikkia yhteiskuntia. Hoivan järjestämiseen ei kuitenkaan löydy yhtä oikeaa tietä, vaan se rakentuu poliittisen kamppailun lopputuloksena. Meneillään olevassa hoiva-alan murroksessa markkinaehtoisuus on kasvanut ja julkisia palveluja järjestetty uudelleen. Ongelmana on, ettei erilaisten ratkaisujen seurauksista ole useinkaan saatavilla tarpeeksi tietoa.

Hoivan arvoiset nostaa esille hoivapolitiikan vaiettuja tai väisteltyjä totuuksia. Se puntaroi niin väestön ikääntymisestä seuraavan hoivakriisin taloudellisia vaikutuksia kuin hoivan laatua ja eettisiä ulottuvuuksiakin. Vaivoja ja hoivapolitiikkaa havainnollistetaan kuvitteellisten henkilöiden tarinoiden avulla. Niissä seurataan kunnallispoliitikko Kirstiä ja hänen perhettään, johon kuuluvat mies Pentti, juuri isäksi tullut poika Mika sekä muistisairas äiti Kielo. Kielon arkeen kuuluvat myös filippiiniläishoitaja Marie sekä kotipalvelutyöntekijä Alli.

Sisällys

Kirjoittajat

Hanna-Kaisa Hoppania, VTT, on tutkija Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella.
Olli Karsio, YTM, on tutkija ja jatko-opiskelija Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa.
Lena Näre, VTT, on sosiologian apulaisprofessori Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella.
Antero Olakivi, VTM, on tutkija ja jatko-opiskelija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.
Liina Sointu, YTM, on tutkija ja jatko-opiskelija Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa.
Tiina Vaittinen, YTM, on tutkija ja jatko-opiskelija Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa.
Minna Zechner, YTT, on sosiaalityön yliopettaja ja tutkintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

vaivaryhma1_saku_tiainen
Antero Olakivi (vas.), Minna Zechner, Lena Näre, Olli Karsio, Liina Sointu, Tiina Vaittinen ja Hanna-Kaisa Hoppania. Kuva: Saku Tiainen

 

 

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: