Tanja Kuronen: Hoivapommin purkajat

9789524953689Jokainen, joka elää pitkään, on joskus vanha.

Kuka huolehtii vanhuksista, joilla ei ole omaisia? Miten huolehditaan vanhusten arkisista tarpeista, jotka eivät vaadi ammattiosaamista? Onko vanhusten hoivaaminen naisten työtä? Onko hoiva edes oikeaa työtä?

Hoivapommin purkajat kertoo puolivirallisesta hoivatyöstä, joka on organisoitua mutta vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja jonka tekijät ovat pääasiassa naisia. Nämä naiset auttavat kotonaan asuvia vanhuksia pientä korvausta vastaan. Hoivatyön pitäisi tarkoittaa ihmisläheistä ja järkevää työtä, toimeentulon paranemista lisäansioilla sekä mahdollisuuksia jakaa elämänkokemuksia ja sukupolvien viisautta, mutta useimmiten se tarkoittaa vain epämääräistä työmarkkina-asemaa, toimeentuloon riittämätöntä kulukorvausta, liiallista vastuuta sekä hurjia odotuksia yhteiskunnalta ja hoivantarpeisilta vanhuksilta.

Teos perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin hoivatyöstä, jonka ympärillä kolmas sektori, hyvinvoinnin sekatalous, yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyö muuttuvat lihaksi. Voisiko kansalaispalkattu kansalaistyö purkaa hoivapommin, jonka sytytyslanka palaa jo?

“Hoivatyön tekemisen pitäisi olla luotettavalla ja kestävällä pohjalla, sillä hoivatyö on välttämätöntä työtä, ja hyvä vanhushoiva on edellytys elämisen arvoiselle loppuelämälle niillä, jotka hoivaa tarvitsevat. Kukaan ei halua sellaista nykyisyyttä tai tulevaisuutta, jossa itsemurha on vanhenemista suositumpi vaihtoehto.”

Sisällys

1 Työstä tutkittavaksi 7
1.1 Alussa oli haju 7
1.2 Puolivapaaehtoinen työ 13
1.2.1 Siivousta ja hoivaa toisen kodissa 16
1.2.2 Puolivapaaehtoistyöstä tarkastelun kohteeksi 21
1.2.3 Tutkimuskysymykset ja teoksen rakenne 25
1.3 Kokemuksesta tutkimukseksi 28
1.3.1 Oma kokemus tutkimuksen lähtökohtana 28
1.3.2 Kokemustutkimus ja toimijuus 30
1.3.3 Ulos omasta kokemuksesta 36
1.3.4 Motivaatio 39

2 Hoivaa? 47
2.1 Kotiutuminen hoivatutkimukseen 47
2.2 Vanhukset hoivan asiakkaina 50
2.3 Välttämätöntä työtä? 59
2.3.1 Rakkauden työtä? 63
2.3.2 Uusintamista, investointia, naisen työtä 64
2.3.3 Hoivatyötä ja huolenpitoa, passaamistakin 71
2.3.4 Hoivasuhteen rakentamista 78
2.4 Puoliksi virallista, melkein autenttista 82
2.5 Välissä, kaikkien vaatimusten kohteena? 87

3 Naisen työtä? 91

4 Hyvinvoinnin sekataloutta? 108
4.1 Hoivan vesinokkaeläin 108
4.2 Hyvinvoinnin sekatalous 118
4.3 Kolmas sektori 123
4.4 Puolivirallinen hoiva pähkinänkuoressa 136

5 Työtä? 141
5.1 Työn käsitteestä ja funktioista 141
5.2 Raadantatyö 149
5.3 Hoivatyö vapaahtoistyönä 154
5.4 Hoivatyötä välityömarkkinoilla 164
5.5 Täyttyvätkö hoivan ja työn ehdot? 168

6 Kansalaistyö 172
6.1 Hoivatyöstä kansalaistyötä 176
6.1.1 Kansalaistyön sisällöt 178
6.1.2 Kuka kansalaistyötä tekee? 184
6.1.3 Kansalaispalkkaa kansalaistyöstä 188
6.2 Kansalaistyön perusteita 191
6.2.1 Beckin kansalaistyö 194
6.2.2 Kansalaistyö sosiaalisena innovaationa 198
6.2.3 Kansalaistyö osana yhteiskuntautopioita 201

Kiitokset 206
lähteet 208
Kirjallisuus 208
Verkkolähteet 218

Kirjoittaja

Tanja Kuronen viimeistelee yhteiskuntapolitiikan jatko-opintoja Helsingin yliopistoon.

Laita hyvä kiertämään: