Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki & Esa Väliverronen (toim.): Hyvä ja paha tieto

Tiede ja teknologia ovat muovanneet ihmisten elämää ja ajattelutapoja. Silti jotkin asiat ovat ymmärryksemme ulottumattomissa: vaikka kipu on kokijalleen ehdottoman totta, on mahdotonta tietää, miltä toisen kipu tuntuu. Toisaalta uudet tutkimustulokset voivat ravistella maailmankuvaamme yllättävilläkin tavoilla. Esimerkiksi kimalainen osaa ratkaista monimutkaisia ongelmia aivoillaan, jotka ovat vain seesaminsiemenen kokoiset.

Hyvä ja paha tieto pohtii tiedon luonnetta sekä tiedon asemaa päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Millaista tietoa tarjoavat tilastot ja taulukot? Kenellä on viimeinen sana, kun väitellään terveellisestä ruoasta tai ilmastonmuutoksesta?

Hyvin aikeinkin tarjottu tieto voi myös aiheuttaa ahdistusta. Vaikka tutkimustieto auttaa ennakoimaan terveysriskejä, geenitieto saattaa mielenrauhan sijaan tuoda monenlaista murhetta. Tuskallinenkin tieto voi kuitenkin opastaa meitä kohti parempaa tulevaisuutta.

Sisällys

Toimittajat

Ilari Hetemäki on viestintäpäällikkö Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Tieteen päivien pääsihteeri.
Anna-Kaisa Kuusisto on aluetieteen professori Tampereen yliopistossa.
Maria Lähteenmäki on historian professori Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa.
Esa Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Meri Arni-Kauttu, filosofian tohtori. Suomen historia, Itä-Suomen yliopisto
Johanna Arola, professori. Molekyylipatologia, Helsingin yliopisto. Osastonylilääkäri, Patologian osasto, HUS Diagnostiikkakeskus
Pekka Aula, professori, pääsihteeri. Suomalainen Tiedeakatemia
Johanna Björkroth, professori. Elintarvikehygienia, Helsingin yliopisto
Eeva Furman, professori. Ympäristöpolitiikka, Suomen ympäristökeskus
Liisa Häikiö, professori. Sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto
Matti Häyry, professori. Johtamisen filosofia, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Pauliina Ilmonen, apulaisprofessori. Tilastotiede, Aalto-yliopisto
Piia Jallinoja, professori. Terveyssosiologia, Tampereen yliopisto
Iiro Jääskeläinen, professori. Systeemineurotieteet, Aalto-yliopisto
Minna Kaljonen, tutkimusprofessori. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, Suomen ympäristökeskus
Liisa Keltikangas-Järvinen, professori (emer.). Psykologia, Helsingin yliopisto
Eerika Koskinen-Koivisto, dosentti. Etnologia, Jyväskylän yliopisto
Janne S. Kotiaho, professori, Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin johtaja. Ekologia ja luonnonsuojelutiede, Jyväskylän yliopisto
Jaakko Kuosmanen, akatemiasihteeri. Suomalainen Tiedeakatemia. Koordinaattori, tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi
Heidi Kuusniemi, professori. Tietotekniikka, Vaasan yliopisto
Otto Latva, tutkimuspäällikkö. Meren ja merenkulun tutkimuksen temaattinen kokonaisuus, Turun yliopisto
Olli Loukola, dosentti. Eläinekologia, Oulun yliopisto
Kristiina Mannermaa, apulaisprofessori. Arkeologia, Helsingin yliopisto
Pirjo Markkola, professori. Historia, Tampereen yliopisto
Tomi P. Mäkelä, professori. Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Helsingin yliopisto
Matias Nurminen, väitöskirjatutkija. Yleinen kirjallisuustiede, Tampereen yliopisto
Anna Ovaska, tutkijatohtori. Kirjallisuudentutkimus, Narrare (Centre for Interdisciplinary Narrative Studies), Tampereen yliopisto
Otso Ovaskainen, professori. Matemaattinen ja tilastollinen ekologia, Jyväskylän yliopisto
Mika Pantzar, professori. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Markus Perola, tutkimusprofessori. Kansantautien tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lea Pulkkinen, professori (emer.). Psykologia, Jyväskylän yliopisto
Marianna Ridderstad, tutkijatohtori. Tähtitiede (arkeoastronomia), Helsingin yliopisto
H. K. Riikonen, professori (emer.). Yleinen kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto
Minna Ruckenstein, apulaisprofessori. Digitaalinen antropologia, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Anna-Mari Rusanen, yliopistonlehtori. Kognitiotiede, Helsingin yliopisto. Erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Arto O. Salonen, apulaisprofessori. Yhteiskuntatieteet, Itä-Suomen yliopisto
J. Sakari Salonen, akatemiatutkija. Geologia, Helsingin yliopisto
Tarja Sironen, apulaisprofessori. Uhkaavat infektiotaudit, Helsingin yliopisto
Marko Virta, professori. Mikrobiologia, Helsingin yliopisto
Hanna Wass, dosentti. Yleinen valtio-oppi, Helsingin yliopisto
Petri Ylikoski, professori. Tieteen- ja teknologiantutkimus, Helsingin yliopisto
Bernt Österman, von Wright–Wittgenstein-arkiston kuraattori. Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: